LKMA logo

Curriculum vitae

Mikas Vaicekauskas gimė 1971 m. Vilniuje.

1989–1994 m. studijavo filologiją Vilniaus universitete.

Nuo 1993 m. dirba Lietuvių literatūros ir tautosakos institute.

Nuo 1994 m. dirba religijos, kultūros ir visuomenės žurnale „Naujasis Židinys-Aidai“, nuo 2007 m. atsakomasis redaktorius.

2002 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute ir Vytauto Didžiojo universitete apgynė humanitarinių mokslų filologijos krypties daktaro disertaciją „Lietuviškos katalikiškos XVI–XVIII amžiaus giesmės“.

Nuo 2004 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tekstologijos skyriaus vadovas.

Mokslo žurnalų „Senoji Lietuvos literatūra“ (nuo 2005 m.), „Colloquia“ (2006–2018 m.), serijos „Lietuvių tekstologijos studijos“ (nuo 2007 m.), Liudviko Gedimino Rėzos „Raštų“ (nuo 2009 m.) redakcinių kolegijų narys.

Nuo 2011 m. mokslo žurnalo „Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis“ vyriausiasis redaktorius.

2011–2016 m. Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos narys.

Nuo 2015 m. Kristijono Donelaičio „Raštų“ vyriausiasis redaktorius.

2015–2020 m. Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto narys.

 

aukštyn