LKMA logoKazys N. Kitkauskas

LKMA nariu akademiku išrinktas 2006 m.

Architektas restauratorius, kultūros ir visuomenės veikėjas, humanitarinių mokslų daktaras.

aukštyn