LKMA logoMečislovas Jučas

Bibliografija

Svarbiausi veikalai:

 • Žalgirio mūšis, 1959, patais. leid. 1960, papild. leid. 1999.
 • Lietuvos metraščiai, 1968, papild. leid.: Lietuvos metraščiai ir kronikos, 2002.
 • Nuo Krėvos sutarties iki Liublino unijos, 1970.
 • Baudžiavos irimas Lietuvoje, 1972.
 • Krikščionybės kelias į Lietuvą: etapai ir problemos, 2000.
 • Lietuvos ir Lenkijos unija (XVI a. vid. – XIX a. pr.), 2000, lenkų k. 2004.


Bendraautorystė:

 • Lietuvos karas su kryžiuočiais, 1964.
 • Lietuvių valstiečių judėjimas 1861–1914 m., 1975.
 • Vilniaus universiteto istorija, 2 t., 1976–1977.
 • Lietuvos TSR istorija, 1978, rusų k.
 • Lietuvos TSR istorija, t. 1, 1985, II leid. 1986.
 • LTSR istorija. Vadovėlis, 1978, II leid. 1986.
 • Lietuvos istorija: nuo seniausių laikų iki 1917 m., 1988.


Sudaryti dokumentų rinkiniai:

 • Lietuvos inventoriai XVII a., 1962, su K. Jablonskiu.
 • Lietuvos valstiečių ir miestelėnų ginčai su dvarų valdytojais, 3 d., 1986, su R. Jasu.


Šaltinis: Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. 8 (Imhot–Junusas), Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005, p. 749.

aukštyn