LKMA logoGuido Michelini

Bibliografija

Paskelbė daugiau negu 100 mokslinių straipsnių įvairiuose Italijos, Lietuvos, Vokietijos, Lenkijos leidiniuose, monografijas „Teksto lingvistika ir indoeuropiečių prokalbė: pasyvas“ (La linguistica testuale e l’indoeuropeo: il passivo, Brescia, 1981), „Stratifikacinė kalbotyra ir veiksmažodžio morfologija, taikoma baltų kalboms“ (Linguistica stratificazionale e morfologia del verbo. Con applicazione alle lingue baltiche, Brescia, 1988), „Vertimai iš lotynų kalbos lietuviškoje 1600 m. knygoje“ (Le traduzioni dal latino di un volume lituano del 1600. Studio sulla lingua della „Margarita Theologica“, Potenza, 1991), „Hunniaus traktato XVI skyriaus versija senąja lietuvių kalba“ (La versione in lituano antico del XVI capitolo dell’Articulus“ di Hunnius, Potenza, 1991), „Prūsijos lietuvių bažnytinės giesmės. Nuo Mažvydo iki Kleino“ (Gli inni sacri dei lituani di Prussia. Da Mažvydas a Kleinas, Parma, 2002), „1589 m. Giesmes Duchaunas: Lutherio Geistliche Lieder lietuvių kalba“ (Vilnius, 2005), „Mažvydo Gesmes Chriksczoniskas: pirmas lietuviškas giesmynas“ (Vilnius, 2007); parengė mokslinius leidimus Simono Vaišnoro „Żemczuga Theologischka“ ir jos šaltiniai (Vilnius, 1997), Martyno Mažvydo raštai ir jų šaltiniai (Vilnius, 2000), Jonas Bretkūnas - „Giesmes duchaunas“ ir kitos 1589 m. liturginės knygos (Vilnius, 2001), Lozorius Zengštokas - Giesmes Chriksczionischkos ir Duchaunischkos ir jų šaltiniai (Vilnius, 2004). Kartu su prof. A. Tyla parengė knygą: Michele Bianchi (Alberto Vimina) - Trumpas pasakojimas apie Lietuvos ir Lenkijos karą su Maskva XVII a. viduryje (Vilnius, 2004).  Į italų kalbą išvertė lietuvių grožinės literatūros kūrinių; iš svarbesnių vertimų minetini Dionizo Poškos „Mužikas Žemaicių ir Lietuvos“ (Il poema lituano „Il villico della Samogizia e della Lituania“, Firenze, 1990), Antano Baranausko „Anykščių šilelis“ (La selva di Anykščiai, Potenza, 1991), „Sibiro lietuvių dainos“ (Canti lituani dalla Siberia, Potenza, 1991), R. Granausko „Gyvenimas po klevu“ (La vita sotto l'acero, Nardò, 2007), Lietuvių liaudies pasakų ir sakmių antologija La terra, Dio e il Diavolo (Nardò, 2007)  ir [kartu su žmona  Birute Žindžiūte-Michelini] Sigito Parulskio romaną  „Trys sekundės dangaus“  (Tre secondi di cielo, Milano, 2005).

aukštyn