LKMA logoArvydas Ramonas

LKMA akademiku išrinktas 2009 m.

Nuo 2004 m. yra LKMA Klaipėdos skyriaus pirmininkas.

Teologas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, Klaipėdos universiteto profesorius, KU Pedagogikos fakulteto Katechetikos katedros vedėjas, Telšių kunigų seminarijos dėstytojas.

Moksliniai interesai: Katalikų Bažnyčios dogminė teologija, ortodoksų Bažnyčios eschatologija ir mistika, postmodernizmo atspindžiai XX a. teologijoje, ekumeninė teologija.

El. p. arvydas.ramonas@ku.lt

aukštyn