LKMA logoIrena R. Merkienė

LKMA nare akademike išrinkta 2006 m.

Istorikė, etnologė, habilituotoji humanitarinių mokslų daktarė, vyriausioji mokslo darbuotoja, profesorė.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys: teritorinis etninis ir kultūrinis tapatumas, etninės kultūros istorija, migracija ir kultūra, krikščionybės raiška kaimo kultūroje, etnologinių tyrimų metodika.

El. p. merkiene@centras.lt

aukštyn