LKMA logoArūnas Streikus

Curriculum vitae

   Arūnas Streikus gimė 1973 m. liepos 4 d. 1991–1997 m. Vilniaus universitete studijavo istoriją. 2001 m. Vilniaus universitete apgynė disertaciją „Sovietų valdžios antibažnytinė politika Lietuvoje 1944–1990 m.“ Nuo 2002 m. dirba Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, nuo 2006 m. eina docento pareigas, nuo 2018 m. – profesorius. Nuo 2017 m. vadovauja Naujosios istorijos katedrai.

 
2002–2010 m. dirbo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre mokslinių tyrimų programos koordinatoriumi. 2009 m. išrinktas Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademiku ir Centro valdybos nariu ir Moksliniu sekretoriumi, nuo 2020 m. - LKMA vicepirmininkas.
 
Nuo 2012 m. Commission Internationale d'Histoire et d'etudes du Christianisme narys ir Lietuvos komiteto pirmininkas. „LKMA metraščio“ ir „Bažnyčios istorijos studijų“ redkolegijų narys. Adolfo Damušio demokratijos studijų centro tarybos pirmininkas. Lietuvos istorijos studijos redkolegijos narys.
 
Lietuvos mokslo tarybos ekspertas. Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuoto projekto „Lietuvos mokslų akademijos ir Lietuvių katalikų mokslo akademijos veiklos stiprinimas” (2009–2011 m.) ekspertas.
 
Studijų kokybės vertinimo centro tarptautinės istorijos programų vertinimo komisijos naryts (2014 m.). Lenkijos nacionalinio mokslo centro ekspertas (nuo 2014 m.)

Moksliniai projektai

  • 2006–2013 m. Tarptautinio tyrimų projekto „Religioese Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa“ (koordinuoja Fachkommission Religions und Kirchengeschichte im Herder-Forschungsrat (Verbindung), Historischen Kommission (Silezija), Pasau ir Štutgarto universitetai) vykdytojas.
  • 2007–2008 m. Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondo Lituanistikos mokslinių tyrimų prioriteto programos projekto „Lietuvos krikšto įprasminimas ir refleksija: krikščionėjimo šaltinių kritika, sisteminimas, istoriografinis vaidmuo” vadovas.
  • 2009–2010 m. Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos projekto „Katalikybė ir visuomenė Lietuvoje XX amžiuje“ vadovas.
  • 2010–2012 m.Čikagos Lojolos universiteto kuruojamo tarptautinio mokslinio tyrimo projekto „Democracy, Culture and Catholicism“ vykdytojas (tyrimo tema „Katalikybė ir demokratija Lietuvoje XX amžiuje“).
  • 2012–2013 m. Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos projekto „Vokiškos katalikiškos kultūros sklaida Lietuvoje XX a. 3–4 dešimtmetyje: įtakos ir konfliktai“ vadovas.
  • 2013–2015 m. – tos pačios programos projekto „Krikščionys Lietuvoje prieš ir po Atgimimo“ vykdytojas.
  • 2013–2015 m. – tyrimų projekto „Gyventojų dislokacija ir jos kultūrinis bei politinis palikimas XX amžiaus Lietuvoje" vykdytojas.
  • 2015–2018 m. – tyrimų projekto „Politinė cenzūra sovietų Lietuvoje“ vadovas. (LMT Mokslininkų grupių projektai).
  • 2018–2021 m. – LMT nacionalinės lituanistikos plėtros programos tyrimo projekto „Vatikano rytų politika ir Lietuva 1962–1990 m." vadovas.

Mokslinės stažuotės

   2008 m. balandį stažavosi Vatikano Slaptajame archyve. 2009 m. gegužę – Bolonijos universitete, 2011 m. vasarį – Liublijanos universitete.
aukštyn