LKMA logoKazys N. Kitkauskas

Curriculum vitae

Kazys Napaleonas Kitkauskas gimė 1931 m. sausio 5 d. Antaduriuose (dab. Molėtų raj.).

1947 m. gruodžio 6 d. su kitais moksleiviais suimtas NKVD, nuteistas 10 m. ir kalintas Mordovijos lageryje. 1954 m. grįžo į Lietuvą. 1960 m. baigė Kauno politechnikos institutą.

1980 m. tapo architektūros mokslų kandidatu.

1960–1969 m. dirbo Mokslinėse restauracinėse-gamybinėse dirbtuvėse (1966–1969 m. grupės vadovas) 1969–1992 m. – Paminklų konservavimo institute. Nuo 1993 m. Pilių tyrimo centro „Lietuvos pilys“ Architektūros tyrimų skyriaus vadovas. 1994–1996 m. Vilniaus universiteto dėstytojas.


Suprojektavo Vilniaus Žemutinės pilies Naujojo arsenalo (1958–1965 m., su S. Lasavicku) ir Vilniaus universiteto bibliotekos knygų saugyklos (1966–1970 m., su A. Brusoku, A. Švabauskiene) konstrukcines dalis, K. Donelaičio memorialą Tolminkiemyje ir Lazdynėliuose (Kaliningrado sritis, 1970–1988 m.). 1968–1986 m. vadovavo Vilniaus arkikatedros bazilikos tyrimams, 1970–1982 m. jos remonto projektavimo ir priežiūros bei 1967–1970 m. Biržų pilies tilto restauravimo darbams, 1987–2001 m. Vilniaus Žemutinės pilies Didžiųjų kunigaikščių rūmų liekanų architektūros tyrimams. 1995–2010 m. buvo Lietuvos valdovų rūmų atstatymo projekto mokslinis vadovas. Nuo 1992 m. Kristijono Donelaičio draugijos, nuo 1996 m. Tautos fondo atstovybės Lietuvoje pirmininkas.

Įvertinimai

  • 1990 m. Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija
  • 1995 m. Gedimino 4 laipsnio ordinas
  • 1999 m. Gedimino 3 laipsnio ordinas
  • 2001 m. Žygimanto Augusto medalis

Šaltinis: Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. 10 (Khmerai-Krelle), Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006, p. 186.

aukštyn