LKMA logoAntanas Klimas

LKMA akademiku išrinktas 1970 m.

Kalbininkas, profesorius.

Mokslinių interesų kryptys: lietuvių kalbos istorija, onomastika, baltų, slavų ir germanų kalbų santykiai.

aukštyn