LKMA logoVanda Žekonienė

LKMA nare akademike išrinkta 2003 m.

Habilituotoji agronomijos mokslų daktarė.

aukštyn