LKMA logoStasys Vaitekūnas

Curriculum vitae

Asmens duomenys

Gimė: 1941-03-09 Joniškio raj. (Šiaulių apskr.) Skaistgirio parapija, Reibinių k.
Tėvas: Kazys Vaitekūnas (nuo 1944 m. gyveno Vokietijoje); mirė 1986 m.
Motina: Bronislava Vaitekūnienė (Miklošiūtė); mirė 1969 m.
Žmona: Vida-Liucija Vaitekūnienė (Viliūnaitė); agronomė, landšafto architektė
 

Išsimokslinimas

 • 1948–1959 m. Joniškio raj. Skaistgirio vidurinė mokykla
 • 1960–1965 m. Vilniaus pedagoginis institutas, geografijos ir istorijos mokytojas
 • 1972 m. apginta daktaro (kandidato) disertacija „Lietuvos gyventojų migracijos“ (Vilniaus universitetas)
 • 1974 m. suteiktas docento vardas (Vilniaus universitetas)
 • 1974–1975 m. stažuotė Prahos Karlo universitete (Čekija) ir Bratislavos aukštojoje     ekonominėje mokykloje (Slovakija).
 • 1979 m. metinė stažuotė Toronto universitete (Kanada)
 • 1986 m. apginta habil. daktaro disertacija „Sisteminių tyrimų taikymo problemos analizuojant Lietuvos kaimo gyvenviečių tinklą“ (Sankt Peterburgo universitetas)
 • 1987 m. suteiktas mokslinis profesoriaus vardas (Vilniaus universitetas)
 • 1999 m. suteiktas Tarptautinės informatikos akademijos akademiko vardas
 • 2006-06-30 suteiktas Lietuvių katalikų mokslo akademijos nario akademiko vardas


Stažuotės ir darbas užsienyje

 • 1990 m. mokslinis darbas pagal kontraktą Woodrow Wilson Institute for International Studies (Vašingtonas, JAV)
 • 1992 m. darbas pagal kontraktą Prancūzijos Nacionaliniame demografijos institute (Paryžius)
 • 1975–2005 m. (trumpalaikės stažuotės Krokuvos (Lenkija), Lundo, Geteborgo, Upsalos (Švedija), Maskvos (Rusija), Greifswaldo (Vokietija), Utrechto (Olandija), Debreceno (Vengrija), Turku (Suomija) ir kt. universitetuose

 

Akademinio darbo patirtis

 • 1965–1968 m. Lietuvos mokslų akademijos Geografijos instituto jaun. mokslinis bendradarbis
 • 1968–1995 m. Vilniaus universiteto Ekonominės istorijos ir geografijos katedros dėstytojas, nuo 1967 m. vyr. dėstytojas, nuo 1974 m. docentas, nuo 1987 m. profesorius
 • 1986–1993 m. VU Ekonominės ir politinės geografijos katedros vedėjas
 • 1993 m. birželis – 2002 m. sausis – Klaipėdos universiteto rektorius
 • 1994–1996 m. ir 2001–2006 m. Klaipėdos universiteto Socialinės geografijos (iki 2003 m. Geografijos) katedros įkūrėjas ir vedėjas
 • Be to, 1986–1994 m. dėsčiau Lietuvos mokytojų kvalifikacijos institute, 1991–1994 m. Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių institute, 1995–1998 m. Vilniaus pedagoginiame universitete, 1999–2000 m. Kauno technologijų universitete
 • 2003–2006 m. pagal Socrates programą skaitytos paskaitos Parmos (Italija) ir Turku (Suomija), Zaragozos (Ispanija) universitetuose

 

Mokslo ir studijų organizacinio darbo patirtis

 • 1972–1993 m. Vilnius universiteto Ekonomikos fakulteto Tarybos narys
 • 1975–1983 m. Respublikinės Darbo išteklių naudojimo Tarybos narys
 • 1985–1985 m. Respublikinės mokslinių techninių problemų Tarybos prie Valstybinio plano komiteto Demografijos probleminės komisijos narys
 • 1987–1991 m. LMA Geografijos instituto tarybos narys
 • 1987–1993 m. Vilniaus universiteto Tarybos narys
 • 1988–1990 m. Lietuvos socialinių problemų komisijos Demografinės (gyventojų) grupės pirmininkas
 • 1990–1991 m. Komisijos Lietuvos gyventojų demografiniams nuostoliams (1939–1989 m.) įvertinti komisijos narys
 • 1991–1993 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybinės Atestacinės pedagoginių mokslo vardų teikimo komisijos pirmininkas
 • 1989–1999 m. Švietimo ir mokslo ministerijos Geografijos ekspertų komisijos pirmininkas
 • 1991–1995 m. VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto Tarybos narys
 • 1992–1994 m. Respublikinės geografijos mokytojų atestavimo komisijos pirmininkas, 1994–1997 m. narys
 • 1992–2001 m. Latvijos universiteto Mokslinės tarybos mokslo (geografijos) laipsniams teikti narys
 • Nuo 1993 m. Klaipėdos universiteto Senato narys
 • 1993–2002 m. Lietuvos aukštųjų mokyklų Rektorių konferencijos narys
 • 1995–1999 m. ir 2003–2012 m. Lietuvos mokslo tarybos narys, ekspertų grupės pirmininkas
 • 1996–2001 m. Vytauto Didžiojo universiteto Senato narys
 • 1997–2002 m. VU Tarptautinių santykių ir politikos instituto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Jungtinės VU ir Geografijos instituto doktorantūros komisijų narys
 • Nuo 1997 m. Baltijos asamblėjos Lietuvos nacionalinio žiuri meno, literatūros ir mokslo premijoms teikti pirmininkas
 • Nuo 1998 m. KU Socialinių mokslų fakulteto tarybos narys
 • 1999–2006 m. Lietuvos mokslo premijų komiteto narys
 • Nuo 1999 m. LMT Socialinių mokslų nostrifikavimo komisijos pirmininkas
 • 1999–2012 m. Lietuvos mokslo tarybos Mokslininkų kvalifikacijos komisijos narys
 • 1999–2006 m. Europos Sąjungos statistikos komiteto (Eurostat) narys ekspertas
 • 2000–2002 m. Komisijos tarmių bei etninių vietovardžių išsaugojimo programai ir svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis įgyvendinimo tvarkai parengti narys
 • 2000–2003 m. Lietuvos gyventojų surašymo vyriausybinės komisijos narys
 • 2000–2002 m. Jungtinių Tautų Geografinių pavadinimų ekspertų grupės Baltijos skyriaus Pirmininko pavaduotojas
 • Nuo 2002–2007 m. KU Senato pirmininkas
 • 2002–2003 m. Mažosios Lietuvos prijungimo prie Lietuvos įamžinimo komiteto narys
 • 2003–2005 m. Lietuvos universitetų Senatų pirmininkų konferencijos viceprezidentas

 

LR įstatymų ir poįstatyminių aktų rengimas

 • 1989 m. Įstatymo „Dėl paramos didinimo šeimoms, auginančioms vaikus“ vyriausybinės darbo grupės pirmininkas
 • 1991 m. LR pedagoginių mokslo vardų teikimo įstatymo ruošimo darbo grupės pirmininkas
 • 1991 m. LR Emigracijos-imigracijos įstatymo rengimo Vyriausybinės darbo grupės pirmininkas
 • 1991–1994 m. LR Vyriausybinės darbo grupės savivaldos ir administracinei reformai rengti pirmininkas
 • 1996–1997 m. LR Mokslo ir studijų įstatymo bei Aukštųjų mokyklų įstatymo ruošimo darbo grupės narys
 • 1996–1997 m. „Lietuvos mokslo ir studijų plėtotės strateginių nuostatų“ ruošimo darbo grupės narys (Lietuvos mokslo taryba)

 

Apgintų disertacijų vadovas

 • 1979 m. Elena Stankūnienė. Lietuvos kaimo gyventojų dinamika ir jos geografiniai ypatumai
 • 1993 m. Saulius Stanaitis. Lietuvos kaimo gyvenviečių tinklo raidos geografiniai skirtumai
 • 1996 m. Izolda Bražukienė. Lietuvos linų pramonė: istorinė ir geografinė studija
 • 1999 m. Darius Česnavičius. Lietuvos didžiųjų miestų priemiestinių zonų žemių naudojimas (Vilniaus ir Klaipėdos miestų pavyzdžiu)
 • 1999 m. Dovilė Krupickaitė. Lietuvos urbanizacijos geografinės problemos
 • 2007 m. Eduardas Spiriajevas. Turizmo įtaka pasienio regionų plėtrai: Pietryčių Baltijos pakrančių ekonominė geografinė studija. KU–VU, 2007
 • 2009 m. Daiva Verkulevičiūtė. Gyvenimo lygio teritoriniai skirtumai Lietuvoje pagal socialinius ekonominius rodiklius. KU–VU, 2009

 

Doktorantūros komitetų pirmininkas ir narys

 • 6 komitetai, kuriuose 1993–2003 m. disertantai apgynė disertacijas
 • 10 komitetų pirmininkas ir doktorantų disertacijų vadovas (1979–2004 m.)
 • 5 doktorantūros komitetų narys (1993–2001 m., KU, VU, KTU, VGTU)
 • 1991–2004 m. oponuotos (Lietuvoje, Latvijoje, Prancūzijoje ir Rusijoje) 20 disertacijų, tarp jų 5 habilituotojo daktaro

 

Kitos (visuomeninės) pareigos

 • 1989–1995 m. Lietuvos geografų draugijos prezidentas
 • 1991–1995 m. Lietuvos „Žinijos“ draugijos viceprezidentas
 • Nuo 1996 m. KU mokslinio žurnalo „Tiltai“ įkūrėjas ir redakcinės kolegijos vyriausiasis redaktorius. Nuo 2011 m.– žurnalo „Andragogika“ vyr. redaktorius
 • Nuo 1996 m. tarpt. moksl. žurnalo „Spring University: Changing Education in Changing Society“ vyr. redaktorius
 • Mokslinių žurnalų „Geografija“ (1989–2005 m.), „Kultūros istorijos tyrinėjimai / Kultūrologija“ (1994–2002 m.) „Lietuvos mokslas“ (1998–2004 m.), „Jūra ir aplinka“ (nuo 1998m.), „Lietuvių tauta“ (nuo 1999 m.) „Lietuvos statistikos darbai“ (nuo 2000 m.), „SOTER“ (nuo 2005 m.) ir visuomeninių žurnalų „Mokslas ir gyvenimas“ (nuo 1994 m.), „Santara“ (nuo 1995 m.) „Žiemgala“ redkolegijų narys.
 • Užsienio mokslinių žurnalų „Przegląnd Europy Środkowiej i Wschodniej“ (leidėjas: Instytut Integracji Krajów Europy Środkowej i Wschodniej we Włocławku, nuo 2003 m.) ir „Costal Regions“ (Gdanskas, Lenkija, nuo 2005 m.), „Bulletin of Geography“ (Torūnės universitetas, Lenkija, nuo 2006 m.) redkolegijos narys
 • 1985–1988 m. TLE konsultantas ir vienas autorių
 • 1995–1996 m. Klaipėdos miesto tarybos narys
 • Nuo 1994–1997 m. Respublikinės Gamtos apsaugos tarybos narys
 • 1994–1997 m. LR Valdymo reformų ir savivaldos reikalų ministerijos Kvalifikacijos ugdymo sistemos koncepcijos rengimo komisijos narys
 • Nuo 1995 m. Klaipėdos apskrities Švietimo tarybos pirmininkas
 • 1996–1998 m. Respublikinės Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo Valstybinės komisijos narys
 • 1996–1997 m. Klaipėdos miesto savivaldybės pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejinės komisijos narys
 • 1996–1997 m. Klaipėdos m. I. Simonaitytės jubiliejinės komisijos pirmininkas
 • Nuo 1996 m. Visuotinės lietuvių enciklopedijos mokslinės redakcinės tarybos narys
 • Nuo 1996 m. Mažosios Lietuvos enciklopedijos I tomo redakcinės tarybos narys, skyriaus vedėjas ir konsultantas
 • 1987–1997 m. Tarptautinės geografų sąjungos dviejų komisijų (Gyvenviečių ir Gyventojų) narys korespondentas
 • Nuo 1981 m. JAV Nacionalinės Geografų draugijos garbės narys.
 • Nuo 1999 m. Klaipėdos m. komisijos įžymioms datoms ir jubiliejams paminėti narys
 • 1999 m. Vyriausybinės darbo grupės Nidos aerodromo rekonstrukcijos klausimams išnagrinėti narys
 • 1999–2001 m. Valstybinės komisijos vyskupo Motiejaus Valančiaus 200-ųjų gimimo metinių minėjimo organizavimui narys
 • 1999–2002 m. Visuotino gyventojų surašymo vyriausybinės komisijos narys
 • 2000–2002 m. LKK komisijos tarmių bei etninių vietovardžių išsaugojimo programai ir svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis įgyvendinimo tvarkai parengti narys
 • 2000–2002 m. Jungtinių Tautų Geografinių pavadinimų ekspertų grupės Baltijos skyriaus vicepirmininkas
 • 2001–2002 m. LR Vyriausybinės Darbo grupės Apskričių teritorinės reformos krypčių projektui įvertinti narys
 • 2001–2006 m. Klaipėdos universiteto Tarybos narys, jos mokslinis sekretorius
 • Nuo 2001 m. Vyskupo M. Valančiaus premijų komiteto pirmininkas
 • 2002–2003 m. Klaipėdos sukilimo (1923 m.) paminklo statymo komiteto narys
 • Nuo 2002 m. Žemaičių Vyskupystės muziejaus (Varniai) Tarybos narys.
 • Nuo 2001 m. Visuotinės lietuvių enciklopedijos Mokslinės redakcinės tarybos narys; nuo 2007 m. (XII tomo) jos (ir valdybos) pirmininkas

 

Mokslinės konferencijos 

 • 1965–2005 m. dalyvauta apie 100 šalies ir užsienio konferencijų (JAV, Austrija, Japonija, Čekija, Slovakija, VFR, Rusija, Lenkija, Vengrija, Švedija, Suomija, Norvegija, D. Britanija, Prancūzija, Italija, Vatikanas, Kanada, Vokietija, Bulgarija, Danija, Turkija, Uzbekija, Estija, Latvija, Rusija, Belgija ir kt.)
 • Pirmojo ir Antrojo pasaulio lietuvių verslininkų suvažiavimų (Vilnius, 1991 m. ir 1992 m.) organizacinio komiteto pirmininkas
 • I  (1995 m.) ir II (1997 m.) Lietuvos okeanologų konferencijos organizacinio komiteto pirmininkas
 • Lietuvių katalikų mokslo akademijos XVIII suvažiavimo organizacinio komiteto pirmininkas (Klaipėda, 2000)
 • Įvairių kitų mokslinių konferencijų organizacinių komitetų pirmininkas arba narys
 • 2002 m. LR delegacijos vadovas JT Geografinių pavadinimų standartizavimo komisijos VIII konferencijoje (Berlynas)
 • 2003 m. Roma-Vatikanas, tarptautinė konferencija „Europos universitetai ir bažnyčia“, LR delegacijos vadovas
 • 2004 m. Roma-Vatikanas, tarptautinė konferencija „Šeima Europoje“
 • 2007-04-02 LRS tarpt. konferencija „Lietuvos regionų valdymo modelis: koks jis yra šiandien ir koks turi būti ateityje?“ Pranešimas „Lietuvos regionai: dydžio ir skaičiaus problema“
 • 2010-06- 01–03Tarptautinė konferencija „Human Potential development: Search for Opportunities in the NEW EU States“ (Vilnius, MRU). Pranešimas „Ageing of population: Situation and Consequences“
 • 2012-06-27–28 Tarptautinė konferencija „Human Potential Management in a Company“ (Slovakija, Banska Bystrica) . Pranešimas „Human resources of Lithuania and ite employment: Regional aspect.“
 • 2010-09-20–21 Tarptautinė konferencija Bratislavos Ekonomikos universitete „Ekonomika-geografija-žmogus“ skirta prof. Zdenko Mocko 80 gimimo metinių jubiliejui. Pranešimas „Žmogiškieji ištekliai ir jų panaudojimo problemos mažoje šalyje“
 • 2011-05-1–2 Tarptautinė konferencija „Demography in the Twentieth Century“ (Czechia, Praha, Karlov University). Pranešimas „Ageing of Population: Lithuanian Case“

 

Svarbiausi apdovanojimai

 • LR Prezidento dekretu 2007 m. – ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius
 • Aukso medalis už nuopelnus Lietuvos sportui (Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LR Vyriausybės, 2002 m.)
 • Klaipėdos apskrities Garbės ženklas (2005)
 • Prof. K. Pakšto medalis už nuopelnus geografijai (Lietuvos geografų draugija, 1999 m.)
 • Už nuopelnus Klaipėdos kultūrai apdovanotas savivaldybės „Auksiniu irklu“
 • Leidinio „Kas yra kas Klaipėdos apskrityje?“ išrinktas 2000 metų žmogumi Klaipėdos apskrityje
 • KLASCO metinė premija už geriausius mokslinius darbus (2001 m.)
 • 2007 m. KU premija (1 vieta) už mokslinius darbus socialinių mokslų srityje
 • LR Švietimo ir mokslo ministerijos Pirmoji premija už knygą „Gyventojai“
 • Baltijos Asamblėjos medalis (2011 m.)
 • M. Valančiaus premija (2009 m.)

 

aukštyn