LKMA logoDanutė Gailienė

Curriculum vitae

Danutė Gailienė gimė 1951 m. rugpjūčio 10 d. Vabalninke. 1969–1974 m. Vilniaus universitete studijavo psichologiją. 1985 m. apgynė psichologijos mokslų kandidato (dabar daktaro) disertaciją Maskvos universitete, 1993 m. mokslo laipsnį nostrifikavo Lietuvos mokslo taryba. Nuo 1991 m. VU docentė, 2001 m. perėjo habilitacijos procedūrą ir tapo profesore. 1995–1997 m. dėstė VDU. 1998–2000 m. Kauno Biomedicininių tyrimų instituto Socialinės pediatrijos laboratorijoje ėjo vyr. mokslinės bendradarbės pareigas. Nuo 2000 m. eina VUKlinikinės ir organizacinės psichologijos katedros vedėjos pareigas. 2002–2006 m. buvo VU Senato narė.


1976 m. lankė medicininės psichologijos kursus Leningrado V. Bechterevo Psichoneurologiniame institute. 1978–1981 m. studijavo psichodinaminę grupinę psichoterapiją Rytų Berlyno Sveikatos namų Psichoterapiniame centre. 1991 m. LR Sveikatos apsaugos ministerijos kvalifikacinė komisija suteikė aukščiausią medicinos psichologo kvalifikacinę kategoriją. 1999 m. gavo Lietuvos psichologų sąjungos psichologo praktiko licenciją. 2003 m. stažavosi Miunsterio universiteto(Vokietija) Psichologijos institute. 2004 m. stažavosi Belgijos Antverpeno ir Gento universitetuose.

Narystė organizacijose ir redkolegijose

 • Amerikos suicidologų asociacijos AAS (American Association of Suicidology) narė (nuo 1991).
 • Aukštojo mokslo tarybos narė (nuo 2009).
 • Klinikinės psichologijos sekcijos Lietuvos psichologų draugijoje steigėja ir valdybos narė (1979–1989).
 • Lietuvos Bioetikos komiteto narė (nuo 1996 m.), komiteto pirmininko pavaduotoja (2000–2001).
 • Lietuvos Individualiosios psichologijos asociacijos steigėjų grupės narė ir valdybos narė (1996–1998).
 • Lietuvos mokslo tarybos Mokslininkų kvalifikacinės komisijos narė (2003–2007).
 • Lietuvos Psichologų sąjungos Etikos komisijos pirmininkė (1995–2001).
 • Lietuvos psichologų sąjungos valdybos narė (nuo 1993).
 • Lietuvos respublikos seimo Sveikatos reikalų komiteto neetatinė ekspertė (nuo 2004).
 • Lietuvos respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos neetatinė vyr. psichologė (1991–1994).
 • Lietuvos respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos Psichologų ir psichoterapeutų atestacinės komisijos narė (1988–1996).
 • Lietuvos Suicidologijos asociacijos steigėja (1995) ir viceprezidentė (1995–1997).
 • Lietuvos telefoninės psichologinės pagalbos tarnybų asociacijos narė-rėmėja (nuo 1997).
 • Mokslo darbų rinkinio Psichologija redkolegijos narė (nuo 1992).
 • Psichologinių krizių ir traumų darbo grupės Europos profesionalių psichologų asociacijų federacijoje narė (1999–2000).
 • Savižudybių prevencijos komisijos Pasaulio sveikatos organizacijos Psichikos sveikatos sektoriuje oficiali Lietuvos atstovė (nuo 2000).
 • Tarptautinės elgesio raidos studijų draugijos ISSBD (International Society for the Study of Behavioral Development) narė (1994–1997).
 • Tarptautinės savižudybių prevencijos asociacijos IASP (International Association for Suicide Prevention) narė (nuo 1988 m.), Lietuvos oficiali atstovė (national representative) asociacijoje (1997–2002).
 • Tarptautinės savižudybių tyrinėjimo akademijos (International Academy for Suicide Research) tikroji narė (nuo 2004).
 • Vilniaus universiteto Eksperimentinės ir klinikinės medicinos instituto Tarybos narė (nuo 2003).
 • Vokietijos savižudybių profilaktikos asociacijos DGSP (Deutsche Gesellschaft für Suizidprophylaxe) narė (nuo 1992).
 • Žurnalo Archives of Suicide Research redkolegijos narė (nuo 2003).
 • Žurnalo European Psychologist redkolegijos narė (nuo 2003).
 • Žurnalo Suicidology Online redakcinės kolegijos narė (nuo 2009).
   

Apdovanojimai

 • 2001 m. Vilniaus universiteto Rektoriaus premija už mokslo pasiekimus.
 • 2005–2006 m. Aukščiausio laipsnio valstybės mokslininko stipendija.
 • 2005 m. „Į Laisvę“ fondo lietuviškai kultūrai ugdyti tarybos premija už mokslinius politinių represijų padarinių tyrimus.
 • 2010 m. Lietuvos psichologų sąjungos prof. Alfonso Gučo premija.
 • 2011 m. Vilniaus universiteto geriausio dėstytojo apdovanojimas.
 • 2013 m. suteiktas Lietuvos psichologų sąjungos garbės nario vardas.

 

aukštyn