LKMA logoLiudas Jovaiša

Curriculum vitae

Liudas Jovaiša gimė 1973 m. Šiauliuose.

1991–1997 m. studijavo istoriją Vilniaus universitete. Dirbo Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių skyriuje, Vilniaus jėzuitų gimnazijoje.

2004 m. Vilniaus universitete apgynė humanitarinių mokslų istorijos krypties daktaro disertaciją „Katalikiškoji Reforma Žemaičių vyskupijoje“. Nuo 2004 m. dirba Lietuvos kultūros tyrimų instituto Sakralinio meno paveldo skyriuje.

Nuo 2002 m. dėsto Vilniaus universiteto Istorijos fakultete (nuo 2007 m. – Senovės ir Vidurinių amžių istorijos katedroje).

Nuo 2009 m. Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikas, tęstinio leidinio „Bažnyčios istorijos studijos“ vyr. redaktorius.

aukštyn