LKMA logoVanda Aramavičiūtė

LKMA nare akademike išrinkta 2006 m.

Habilituotoji pedagogikos mokslų daktarė, Vilniaus universiteto profesorė.

Svarbiausia mokslinės veiklos sritis yra bendroji ir delinkventinė edukologija.

aukštyn