LKMA logoZigmas Zinkevičius

LKMA nariu akademiku išrinktas 1991 m.

Baltistas, dialektologas, politikas, profesorius.

aukštyn