LKMA logoJustinas Pikūnas

Curriculum vitae

Gimė 1921 m. sausio 7 d. Miroslave. 1940 m. baigė Marijampolės marijonų gimnaziją, 1941–1943 m. studijavo VDU Filosofijos fakultete, nuo 1945 m.  Miuncheno universitete, kur 1949 m. įgijo filosofijos daktaro laipsnį. 1949–1950 m. studijavo Paryžiaus universitete. Nuo 1951 m. dėstė psichologiją Detroito universitete, nuo 1952 m. – profesorius, psichologijos katedros vedėjas. 1953 m. sukonstravo grafoskopinę skalę, apie kurią 1955 m. skaitė paskaitą Detroito mokslų akademijoje. Skaitė paskaitų per radiją ir televiziją. 1954 m. tarptautiniame psichologų kongrese Montrealyje atstovavo Detroito universitetui.

1947–1949 m. Vokietijoje buvo studentų ateitininkų sąjungos pirmininkas, 1947–1951 m. Kęstučio korporacijos pirmininkas, 1949–1950 m. „Pax Romana“ vykdomojo komiteto narys.

aukštyn