LKMA logoVanda Žekonienė

Bibliografija

Svarbiausi agroekologinės krypties mokslo darbai:

 1. Ūkininkavimas lengvose dirvose, Vilnius: Mokslo leidykla, 1993, 140 p.
 2. Optimalus varpinių javų kiekis velėniniuose jauriniuose dirvožemiuose, habilitacinis darbas, 1994, 84 p.
 3. „Velėninių jaurinių silpnai nujaurėjusių dirvožemių biologinio aktyvumo tyrimai specializuotose agrofitocenozėse“, in: LŽI mokslo darbai, t. 49, 1995, p. 68–82, bendraautorė.
 4. „Dirvožemio agrocheminių ir biologinių savybių kitimas priklausomai nuo varpinių javų kiekio agrofitocenozėse“, in: Žemės ūkio mokslai, nr. 1, 1995, p. 11–16.
 5. „Piktžolėtumo problemos siauros specializacijos agrofitocenozėse“, in: Tarptautinė konferencija Piktžolėtumo problemos dabartinėmis ūkininkavimo sąlygomis Baltijos šalyse, 1996, p. 334–339.
 6. „Ecologization of Lithuanian agriculture“, in: Perspectives of rural landscapes in Europe, Parnu, 1996, p. 9–11, bendraautorė.
 7. „Javų sėjamainų tyrimai lengvuose velėniniuose jauriniuose dirvožemiuose“, in: LŽI Mokslo darbai, t. 53, 1996, p. 89–96.
 8. Ekologinės žemdirbystės sėjomainos, Biržai: fondas „Tatula“, 1997, 46 p.
 9. „Augalininkystės specializacija ir dirvožemio derlingumas“, in: Agronomijos ir gyvlininkystės mokslų aktualijos, Kaunas, 1996, p. 107–113, bendraautorė.
 10. „Dirvožemio agrocheminių savybių, humuso kiekio ir kokybinės sudėties kitimas priklausomai nuo pasėlio struktūros ir tręšimo“, in: Dirvotyros ir agrochemijos pasiekimai ir uždaviniai žemės reformos bei perėjimo į rinkos ekonomiką metu, Kaunas, 1997, p. 155–158, bendraautorė.
 11. Ekologinė žemdirbystė: Vadovėlis, Vilnius, 1997, 95 p., sudarytoja ir bendraautorė.
 12. „Specializuotų javų sėjomainų poveikis dirvožemio humuso kiekiui ir jo kokybinei sudėčiai“, in: Žemdirbystės mokslo darbai, t. 59, 1997, p. 37–46, bendraautorė.
 13. „Review and assessement of research on soil pollution by heavy metals and persticides“, in: Microclimate and psysics of soil: problems, ecology, education, Kaunas, 1997, p. 25–28, bendraautorė.
 14. „Augalininkystės specialiacijos įtaka nenašių dirvožemių agrocheminėms savybėms ir humuso sudėčiai“, in: Augalininkystės ir gyvulininkystės dabartis ir ateitis: Mokslinių straipsnių rinkinys, Kaunas, 1998, p. 187–192, bendraautorė.
 15. „Ūkininkavimas ekologiškai jautriose teritorijose“, in: Miško ūkio ir aplinkos apsaugos problemos, Kaunas, 1998, p. 143–144.
 16. „Reconstriction of forming ativities on infertile soils“, in: Breeding for a multifunctional agriculture, Swiss-Zürich-Reckenholz, 1998, p. 140–142, bendraautorė.
 17. Per laukus ir kaimus su profesoriumi. Profesorius Petras Varinauskas, Vilnius, 1998, p. 194–196.
 18. „Mažo našumo dirvožemių naudojimo problemos“, VGTU konferencija Lietuva be mokslo – Lietuva be ateities, Vilnius: 1999, bendraautorė.

 

aukštyn