LKMA logoKęstutis Girnius

Bibliografija

  • Partizanų kovos Lietuvoje, Čikaga, 1987, II leid. 1988, fotogr. leid.: Vilnius, 1990.
  • Religija ir nacionalizmas Sovietų ir Rytų Europos politikoje (Religion and Nationalism in Soviet and East European Politics), 1984, II leid. 1989.
  • Krikščionybė ir kultūra Europoje: atmintis, sąmonė, sumanymas (Cristianesimo e Cultura in Europa: Memoria, Coscienza, Progetto), 1991.
  • Link nepriklausomybės: Baltijos masiniai judėjimai (Towards Independence: The Baltic Popular Movements), 1991.
  • Sovietų federalizmas: Nacionalizmas ir ekonominė decentralizacija (Soviet Federalism: Nationalism and Economic Decentralisation), 1991.


Šaltinis: Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. 6 (Fau–Goris), Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, p. 705.

aukštyn