LKMA logoIrena R. Merkienė

Curriculum vitae

Irena Regina Merkienė gimė 1937 m. vasario 14 d. Kaune.

Išsilavinimas

 • Vilniaus universitetas: istorikės ir istorijos mokytojos diplomas. Diplominis darbas: Žemaičių tekstilė XIX a. antrojoje – XX a. pirmojoje pusėje. – 1960 m.
 • Lietuvos Mokslų Akademijos Istorijos institutas: istorijos mokslų kandidatė ( nuo 1993 m. – humanitarinių mokslų daktarė). Disertacinis darbas: Grigiškių bandomojo popieriaus kombinato darbininkų buitis ir kultūra 1925–1965 m. – 1966 m.
 • Lietuvos istorijos institutas ir Vytauto Didžiojo universitetas: humanitarinių mokslų etnologijos habilituota daktarė. Disertacijos tezės: Gyvulių ūkis Lietuvoje XVI–XX amžiuje: etninės patirties ištakos. – 1993 m.


Darbinė veikla

Lietuvos istorijos institute:

 • Laborantė – 1960 m.
 • Jaunesnioji mokslo darbuotoja –1961–1983 m.
 • Vyresnioji mokslo darbuotoja – 1983–1993 m.
 • Etnologijos skyriaus vedėja – 1992–1997 m.
 • Vyriausioji mokslo darbuotoja – 1993–1995 m.
 • Vyriausioji mokslo darbuotoja profesorė – nuo 1995 m.
 • Pensininkė – nuo 2002 08 27

Vilniaus universitete:

 • Dėstytoja paskaitininkė – 1989/1990 m. m. II semestras.

Vytauto Didžiojo universitete:

 • Dėstytoja paskaitininkė – 1991/1992 m. m.
 • Studentų etnografinės lauko tyrimų praktikos vadovė – 1992 m. vasara. – 1992/1993 m. m.
 • Docentė – 1992/1993 m. m.
 • Einanti profesorės pareigas – 1993–1994 m. m.
 • Profesorė – nuo 1995 m.
   

Dalyvavimas mokslo programose ir projektuose

 • Materialinės kultūros raida, darbo grupės narė. Lietuvos Mokslų Akademijos Istorijos institutas – 1961–1985 m.
 • Lietuvos gyvulių ūkio bruožai, projekto darbo grupės vadovė. TSRS techninės estetikos instituto (Vilniaus filialo) užsakymas Lietuvos Mokslų Akademijos istorijos institutui – 1982 m.
 • Kaimo sodyba ir jos įranga Lietuvoje XIX a. pab. – XX a. pirmojoje pusėje, projekto darbo grupės vadovė. TSRS techninės estetikos instituto (Vilniaus filialo) užsakymas Lietuvos Mokslų Akademijos istorijos institutui – 1983 m.
 • Kapitalistinių ir ikikapitalistinių socialinių ekonominių formacijų istorija. Lietuvių kaimo bendruomenės papročiai. Temos vykdytoja. Lietuvos Mokslų Akademijos Istorijos instituto programa 1986–1988 m.
 • Kaimo bendruomenės papročių raida XIX a.–- XX a. pirmojoje pusėje. Darbo grupės vadovė. Lietuvos istorijos instituto programa – 1989–1993 m.
 • Etninė kultūra ir tautinis atgimimas. Programos vadovė. Lietuvos istorijos instituto programa – 1992–1994 m.
 • Mažosios Lietuvos pirštinės. Individualus projektas. Lietuvos Valstybinis mokslo ir studijų fondas – 1994 m.
 • Lietuvių papročių atlasas: XIX a. pab. – XX a. I pusė. Programos vadovė. Lietuvos istorijos institutas. Rėmė UNESCO – 1994–1997 m.
 • Etninės kultūrinės sritys ir jų dinamika. Programos vadovė. Lietuvos istorijos institutas. Rėmė Atviros Lietuvos fondas – 1995–1997 m.
 • Pietryčių Latvijos lietuvių etninės ir kultūrinės orientacijos po 1991 m. Programos vadovė. Lietuvos Valstybinis mokslo ir studijų fondas. – 1998 m.
 • Pietvakarių Latvijos lietuvių etninės ir kultūrinės orientacijos po 1991 m. Projekto vadovė. Lietuvos Valstybinis mokslo ir studijų fondas. – 1999 m.
 • Lietuvių papročių atlasas: XX a. antroji pusė. Programos vadovė. Lietuvos istorijos institutas – 1998–2002 m.


Mokslinis pedagoginis darbas VDU

Skaityti 45 valandų kursai doktorantams:

 • Lietuvių kalendoriniai papročiai
 • Etnologijos teorija ir istorija

Skaityti 45 valandų kursai bakalaurams ir magistrantams:

 • Etnologijos kryptys ir metodai
 • Europos kalendoriniai papročiai
 • Pabaltijo verslai
 • Lietuvos etnografijos įvadas
 • Lietuvių dvasinė kultūra
 • Lietuvos etnografija: visuomenė ir kultūra
 • Etnografinės medžiagos rinkimo pagrindai
 • Konsultacijos teiktos doktorantams:
 • Etnologijos teorija ir metodologija
 • Etninis ir kultūrinis tapatumas

Vadovavimas habilitacijos ir doktorantūros komitetams:

 • LII ir VDU Etnologijos krypties habilitacijos komitetų pirmininkė –1993–2002 m. – 2 komitetų
 • LII ir VDU Etnologijos krypties habilitacijos komisijos narė – 1 komiteto
 • LII ir VDU humanitarinių mokslų etnologijos doktorantūros komitetų pirmininkė 1992–2002 m. 8 komitetai, 2003 m. – 2 komitetų
 • LII ir VDU humanitarinių mokslų etnologijos doktorantūros komitetų narė 1992–2002 m. – 14 komitetų, 2003 m. – 3 komitetų

Organizacinis kvalifikacijų kėlimo darbas:

 • LII ir VDU Etnologijos krypties doktorantūros studijų ir habilitacijos komisijos narė –1993–1996 m.
 • LII ir VDU Etnologijos krypties doktorantūros studijų ir habilitacijos pirmininkė –1996–1997 m.
 • LII ir VDU Istorijos krypties doktorantūros studijų ir habilitacijos komisijos narė –1993–1996 m.
 • LII ir VDU Etnologijos krypties doktorantūros studijų komisijos Pirmininko pavaduotoja – nuo 1998 m.
 • LII ir VDU Etnologijos krypties habilitacijos komisijos pirmininkė – nuo 1998 m.
   
aukštyn