LKMA logoJonas Boruta

LKMA nariu akademiku išrinktas 1997 m.
1997–2006 m. – LKMA Centro valdybos pirmininkas.

Vyskupas, jėzuitas, Gamtos mokslų daktaras.

aukštyn