LKMA logoVanda Aramavičiūtė

Bibliografija

I. Knygos (iki 2005 m.)

 1. Vanda Aramavičiūtė. Nedarnių šeimų vaikai ir jų auklėjimo ypatumai. Metodinė medžiaga. Vilnius: Pedagogikos mokslinio tyrimo institutas, 1975, 156 p.
 2. Vanda Aramavičiūtė. Vaikas ir Šeima. Kaunas: Šviesa, 1978, 120 p.
 3. Vanda Aramavičiūtė. Mokinių dorovinės pozicijos formavimas. Monografija. Kaunas: Šviesa, 1985, 158 p.
 4. Vanda Aramavičiūtė. Ugdymo samprata. Mokomoji priemonė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1998, 162 p.
 5. Vanda Aramavičiūtė. Auklėjimas ir dvasinė asmenybės branda. Monografija. Vilnius: Gimtasis žodis, 2005, 280 p.


II. Straipsniai (1999–2005 m.)

II.I. Straipsniai recenzuojamuose tarptautiniuose ir užsienio žurnaluose

 1. Vanda Aramavičiūtė.Relationship to Culture and its Peculiarities at School Age. Wissenschaft Studium – Schule auf neuen Wegen. ISSN-3-631-39342-3. Peter Lang, 2002, p. 313-320.
 2. Vanda Aramavičiūtė, Elvyda Martišauskienė. Beziehungen der Teenager zu den Lehrern im Zuzammenhang mit ihrer geistigen Entwicklung // Bildung im Leitalter der Informationsgesellschaft. Band 8. ISSN 3-631-50773-9. Peter Lang, 2003, p. 283-295.
 3. Elvyda Martišauskienė, Vanda Aramavičiūtė. The Impact of the Educational Profile on a Spiritual Development of Older Teenagers // Innovation durch Bildung. Inovation by Education. Band 11. ISSN 1434-8748. Peter Lang, 2004, p. 249–256.
 4. Арамавичюте В, Мартишаускене Э. Особенности национального идентитета 13–17 летних школьников Литвы // The international scientific conference theory and practical in teacher training. Riga, 2004, p. 558–564.
 5. Vanda Aramaviciute, Elvyda Martisauskiene. Most significant peculiarities of teenagers‘ and youngsters‘ socialization. Bildungsreform als Lebensreform Educational Systems Development as Development of Human Being. ISSN 1434-8748. Band 13, Peter Lang, 2005, p. 253–264.
 6. Vanda Aramaviciute, Elvyda Martisaukiene. Spirituality as the Basis for Holistic Education. The 3 rd International Journal of Teacher Education and Training Conference. May 2005, Proceeding – CD. Vechtaer Verlag Fur Studium, Wissenschaft und Forschung, p. 133–145.


II.II. Straipsniai Lietuvos leidiniuose, įrašytuose į Mokslo ir studijų departamento patvirtintą sąrašą

 1. Vanda Aramavičiūtė. Dvasinis ugdymas Lietuvoje: kryptys ir problemos //Lietuvos katalikų mokslo akademijos metraštis. ISSN 1392 -0502. Vilnius: Katalikų akademija, XIV, p. 437–451.
 2. Vanda Aramavičiūtė. Tautinė savimonė: prasmė ir problema vyresniame mokykliniame amžiuje //Acta paedagogica Vilnensia. ISSN 1392-5016. Vilnius: VU leidykla, 1999, t. 6, p. 23–29.
 3. Vanda Aramavičiūtė. Emocinis požiūris į vertybes: prasmė ir aktualumas vyresniame mokykliniame amžiuje // Lietuvių katalikų akademijos suvažiavimo darbai. ISSN 1392-0499, 1999, XVII. Vilnius: Katalikų akademija, p. 95–103.
 4. Vanda Aramavičiūtė. Vyresniųjų moksleivių santykių su pasauliu brandos ypatumai // Acta paedagogica Vilnensia. ISSN 1392-5016. Vilnius: VU leidykla, 2000, t. 7, p.30-38.
 5. Vanda Aramavičiūtė. Valia ir jos reikšmė vertybių internalizacijai // Acta paedagogica Vilnensia. ISSN 1392-5016. Vilnius: VU leidykla, t. 8, p. 98-104.
 6. Vanda Aramavičiūtė, Elvyda Martišauskienė. Mokytojų ir paauglių santykiai jų dvasinės sklaidos kontekste // Pedagogika. ISSN 1392-0340. Vilnius: VPU leidykla, 2001, t. 52, p. 35-42.
 7. Vanda Aramavičiūtė. Ugdymo mokslas ir praktika // Acta paedagogica Vilnensia. ISSN 1392-5016. Vilnius: VU leidykla, 2001, t. 8, p. 269-271.
 8. Vanda Aramavičiūtė. Profesorius Leonas Jovaiša – edukologijos ir psichologijos mokslų vienovės puoselėtojas // Ugdymo psichologija. ISSN 1392-639X . Vilnius: VPU leidykla, 2001, t. 4, p. 5-11 .
 9. Vanda Aramavičiūtė. Vertybių internalizacijos pokyčiai vyresniame mokykliniame amžiuje// Acta paedagogica Vilnensia. ISSN 1392-5016. Vilnius: VU leidykla, 2002, t. 9, p.162-172.
 10. 10.Vanda Aramavičiūtė, Elvyda Martišauskienė. Dvasinio ugdymo Lietuvoje prasmė ir kryptis// Pedagogika. ISSN 1392-0340. Vilnius: VPU leidykla, 2002, t. 53, p .5-10.
 11. Kai kurie vyresniųjų mokinių identiteto bruožai // Acta paedagogica Vilnensia. ISSN 1392-5016. Vilnius: VU leidykla, 2003, t.10, P.114-123.
 12. Vanda Aramavičiūtė. Dvasingumo ugdymas – prioritetinė šių laikų ugdymo kryptis// Lietuvos katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai. ISSN 1392-0499. Vilnius: Katalikų akademija, 2003, XVIII, p. 345-357.
 13. Vanda Aramavičiūtė. Marija Pečkauskaitė – F.V.Fersterio idėjų skleidėja // Lietuvių katalikų akademijos metraštis XXII. ISSN 1392-0502. Vilnius: Katalikų akademija, 2003, p. 41-46.
 14. Vanda Aramavičiūtė. Studentų dvasingumas ir auklėjimo paradigma // Akademinė edukologija. Monografija I. ISSN 1392-4044. Vilnius: Mokslotyros institutas, 2003, p. 70-97.
 15. Vanda Aramavičiūtė. Gyvenimas mokykloje kaip integralus ugdymo veiksnys // Pedagogika. ISSN, 1392 -0340, t. 68. 2003, p. 29–34.
 16. Vanda Aramavičiūtė. Dvasinis ugdymas postmodernėjančioje visuomenėje // Acta paedagogica Vilnensia. ISSN 1392-5016. 2004, t. 13. Vilnius: VU leidykla, p. 44–52.
 17. Vanda Aramavičiūtė., Elvyda Martišauskienė. Ryškesni paauglių ir jaunuolių socializacijos ypatumai // Pedagogika. ISSN 1392-0304. 2004, t. 70. Vilnis: VPU leidykla, 2004, p. 14–20.
 18. Vanda Aramavičiūtė. Dvasingumas: brandos ypatumai ir prielaidos vyresniajame mokykliniame amžiuje // Pedagogika. ISSN 1392-0304. 2004, t. 72. Vilnius: VPU leidykla, 2004, p. 10–19. 19. Vanda Aramavičiūtė. Kai kurie vyresniųjų mokinių gyvenimo mokykloje ypatumai // Acta paedagogica Vilnensia. ISSN 1392-5016, 2004, t. 12. Vilnius: VU leidykla, 2004, p. 149–155.
 19. Vanda Aramavičiūtė. Vertybės kaip gyvenimo prasmes pamatas. Acta paedagogica Vilnensia. ISSN 1392-5, t. 14, Vilnius: VU leidykla, 2005, p.18–28.
 20. Vanda Aramavičiūtė. Humanizmo puoselėtoja: minint doc. dr. S. Dzenuškaitės 80-ąsias gimimo metines // Acta paedagogica Vilnensia ISSN 1392-5016, t. 13, Vilnius: VU Leidykla 2004, p. 172–174.
 21. Vanda Aramavičiūtė. Profesorius Leonas Jovaiša – ugdymo mokslo sistemos kūrėjas //Acta paedagogica Vilnensia. ISNN 1392-5016, t. 15 , 2005, p. 44–52.

II.III. Straipsniai kituose recenzuojamuose leidiniuose

 1. Vanda Aramavičiūtė. Tautinė savimonė ir jos ypatumai vyresniame mokykliniame amžiuje //Švietimo reforma ir mokytojų rengimas. Mokslo darbai, I dalis. Vilnius: VPU leidykla, 1999, p. 18–23.
 2. Vanda Aramavičiūtė, Elvyda Martišauskienė. Santykiai su kultūra ir jo ypatumai mokykliniame amžiuje // Švietimo reforma ir mokytojų rengimas. Mokslo darbai. Vilnius: VPU, 2000, p. 15-21.
 3. Vanda Aramavičiūtė. Vertybinių orientacijų kaitos tendencijos // Globalizacija. ISBN 9958-563-07-01. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2003, p.118-126.

 

aukštyn