LKMA logo

  LKMA akademiku išrinktas 2020 m.

  Filologas, humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvių literatūros ir tautosakos  instituto vyresnysis mokslo darbuotojas.

  Mokslinių interesų kryptys: XVIII–XIX a. lietuvių literatūros istorija, tekstologija, knygos istorija, bibliografija; Mykolo Olševskio, Kristijono Donelaičio, Motiejaus Valančiaus literatūrinio palikimo tekstologiniai tyrimai ir edicija.

El. paštas:

 

 

 

aukštyn