LKMA logoLKMA

Akademikai

LKMA akademikai 2019 m. sausio 1 d.:

 1. Antanas KLIMAS    1970    filologija
 2. Giedrius UŽDAVINYS    1991    medicina
 3. Vysk. Jonas BORUTA SJ    1997    fizika
 4. Vytautas LANDSBERGIS    1997    muzikologija
 5. Kęstutis GIRNIUS    2000    filosofija
 6. Sofija KANOPKAITĖ    2000    biochemija
 7. Kard. Audrys Juozas BAČKIS    2003    kanonų teisė
 8. Vanda ŽEKONIENĖ    2003    agronomija
 9. Kazys Napaleonas KITKAUSKAS    2006    architektūra
 10. Irena Regina MERKIENĖ    2006    etnologija
 11. Aldona PRAŠMANTAITĖ    2006    istorija
 12. Paulius Vaidotas SUBAČIUS    2006    filologija
 13. Danutė GAILIENĖ    2009    psichologija
 14. Mons. Arvydas RAMONAS    2009    teologija
 15. Guido MICHELINI    2009    filologija
 16. Arūnas STREIKUS    2009    istorija
 17. Liudas JOVAIŠA    2009    istorija
 18. Arkivysk. Gintaras GRUŠAS 2015 kanonų teisė
 19. Vytautas ALIŠAUSKAS 2015 istorija
 20. Darius BARONAS 2015 istorija

 

aukštyn