LKMA logoLKMA

Akademikai

LKMA akademikai 2019 m. sausio 1 d.:

 1. Antanas KLIMAS    1970    filologija
 2. Giedrius UŽDAVINYS    1991    medicina
 3. Vysk. Jonas BORUTA SJ    1997    fizika
 4. Vytautas LANDSBERGIS    1997    muzikologija
 5. Kęstutis GIRNIUS    2000    filosofija
 6. Sofija KANOPKAITĖ    2000    biochemija
 7. Kard. Audrys Juozas BAČKIS    2003    kanonų teisė
 8. Vanda ŽEKONIENĖ    2003    agronomija
 9. Mečislovas JUČAS    2006    istorija
 10. Kazys Napaleonas KITKAUSKAS    2006    architektūra
 11. Irena Regina MERKIENĖ    2006    etnologija
 12. Aldona PRAŠMANTAITĖ    2006    istorija
 13. Paulius Vaidotas SUBAČIUS    2006    filologija
 14. Danutė GAILIENĖ    2009    psichologija
 15. Mons. Arvydas RAMONAS    2009    teologija
 16. Guido MICHELINI    2009    filologija
 17. Arūnas STREIKUS    2009    istorija
 18. Liudas JOVAIŠA    2009    istorija
 19. Arkivysk. Gintaras GRUŠAS 2015 kanonų teisė
 20. Vytautas ALIŠAUSKAS 2015 istorija
 21. Darius BARONAS 2015 istorija

 

aukštyn