LKMA logoLKMA

Galia ir teisingumas pagal Biblijos pranašus

Trečiadieniais, kovo 2 d. – balandžio 6 d., 18.30, prisijungiant nuotoliniu būdu per Zoom programą

Dėstyt. dr. Ingrida Gudauskienė

Biblinėje pranašų raštijoje daugiau ar mažiau intensyviai pinasi įvairios teminės gijos, pavyzdžiui, apie kūrimą, sandorą, nuodėmę, teisumą, mesianizmą... Visų Biblijos pranašų, gyvenusių skirtingose istorinėse epochose, priklausiusių skirtingiems socialiniams sluoksniams, turėjusių labai skirtingus asmeninius gebėjimus (ir netgi skirtingus literatūrinius skonius), pamatinė skelbimo jungtis yra jų interesas Dievo ir žmogaus klausimui. Kas / kur yra Dievas? Kas / kur yra žmogus? Šis pamatinis domesys greičiausiai lėmė ir nuolat jų skelbimą lydėjusį klausimą apie galią ir teisingumą. Kai jie apie tai prabildavo, maža nepasirodydavo. Šiame kurse kviečiu nauju žvilgsniu pažvelgti į tai, kas anuomet išties rūpėjo Biblijos pranašams. Gali būti, kad jų žodis apie galią ir teisingumą aktualus ir šiandienai.

 

Dr. Ingrida Gudauskienė – Šventosios Teologijos (biblistikos specializacija) daktarė; 1990–1995 m. studijavo Katalikų Teologijos fakultete Vytauto Didžiojo universitete, Biblijos studijų srityje specializavosi ir mokslo laipsnius įgijo Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje (1996–2007). Nuo 2004-ųjų biblistiką dėsto Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje ir kitose Lietuvos mokslo institucijose. Mokslinių biblinių straipsnių autorė ir bendraautorė. Organizavo ir dalyvavo daugelyje mokslinių konferencijų, reguliariai veda kvalifikacinius seminarus religijos pedagogams, dirba ekspertinį ir švietėjišką darbą, veda rekolekcijas, savanoriauja siekdama prisidėti prie Biblijos pažinimo ir jos kultūros puoselėjimo Lietuvoje. 

Registracija į kursą privalomaRegistracija priimama tik užpildžius anketą ir sumokėjus registracijos mokestį (mokestis registruojantis į šį kursą 15 eurų, jį galima pervesti į Mažosios akademijos atsiskaitomąją sąskaitą (SEB, LT08 7044 0600 0795 4439, banko kodas: 70440, paskirties laukelyje nurodyti kurso pavadinimą ir besiregistruojančio žmogaus vardą ir pavardę, kurį nurodote ir anketoje; išsisaugoję pavedimo kopiją prisekite ją anketoje) arba galima registruotis LKMA susimokant grynaisiais. Registracijos anketa čia. Daugiau apie registraciją, registracijos mokestį ir registracijos anketą žr. skyrelyje Registracija.

Papildoma informacija: Registruodamiesi įsipareigojate praleisti ne daugiau nei 10 proc. paskaitų. Sėkmingai kursą išklausiusiems klausytojams jų pageidavimu gali būti išduotas kurso baigimo pažymėjimas (apie pageidavimą gauti kursų išklausymo pažymėjimą reikėtų pranešti kursų koordinatorei iki pasibaigiant kursui).

aukštyn