LKMA logoLKMA Metraštis

Tomas XLV

Turinys su nuorodomis į straipsnio santrauką

  
Moksliniai straipsniai
Kun. Saulius Rumšas OP
Žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir/ar panašumą? Bazilijaus Cezariečio Pr 1, 26–27 komentaro teologiniai iššūkiai
 Mykolas Degutis
Anaksimandras ir ribinės sąvokos paieškos
 Dalius Viliūnas
Filosofinis Lietuvos jėzuitų įdirbis Apšvietos epochoje: Cicerono ir Senekos vertimai
 Aldona Prašmantaitė
Vilniaus vyskupijos katedros kapitulos sesijų raida XIX a.
 Vilma Žaltauskaitė
Apie elgesį bažnyčioje ir kitas luomo tapatybės išraiškos detales: 1891 m. Seredžiaus atvejis
 Birutė Rūta Vitkauskienė
Mykolas Homolickis apie Vytauto kapą, antkapį ir altorių senojoje Vilniaus katedroje
 Giedrė Jankevičiūtė Vaiva Mikelionytė
Šv. Sosto ir Lietuvos Respublikos „dovanų konfliktas“ iš dailės istorijos perspektyvos
 Neringa Markevičienė
Slapyvardžiais pasirašyti Balio Sruogos straipsniai dienraštyje Klaipėdos žinios
 Darius Kučinskas
Muziko Jono Žemaičio gyvenimas ir veikla
 Laurynas Peluritis
Pilnutinė demokratija ir XX a. politinė mintis
 Tomas Vaitelė
Altorius ekrano šešėly: kova prieš religiją sovietų Lietuvos televizijoje (1957–1988)