LKMA logoLKMA Metraštis

Apie LKMA Metraštį

Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštį leidžia Lietuvių katalikų mokslo akademija ir Lietuvių katalikų mokslo akademijos Humanitarinių tyrimų institutas. Nuo 2008 m. jį sudaro dvi serijos: serija A – LKMA metraštis ir serija B – Bažnyčios istorijos studijos. Dabar per metus išeina po vieną abiejų serijų tomą, t. y. du leidinio numeriai.

LKMA metraštyje spausdinami įvairių mokslo sričių ir krypčių (humanitarinių mokslų, socialinių mokslų, fizinių mokslų, biomedicinos mokslų) moksliniai straipsniai. LKMA metraštis iš kitų Lietuvoje leidžiamų mokslinių žurnalų išsiskiria tuo, kad jis atstovauja krikščionišką pasaulėžiūrą moksle. LKMA metraštyje skelbiami mokslo darbai ir šaltiniai, susiję su krikščionybės, jos suformuotos kultūros praeitimi ir dabartimi Lietuvoje bei pasaulyje. LKMA metraštyje be mokslinių straipsnių, šaltinių publikacijų, recenzijų yra skelbiama Lietuvių katalikų mokslo akademijos veiklos kronika.

LKMA Metraštis išeina nuo 1965 m., iki 1992 m. leistas Romoje.

aukštyn