LKMA logoAntanas Tyla

Bibliografija

 „1905 m. revoliucija Lietuvos kaime“ (1968)
„Mėginimai leisti lietuviškus leidinius spaudos draudimo metu“ (1972)
„Lietuvos valstiečių judėjimas 1861-1914 m.“ (su kitais, 1975)
„Lietuvs tsr istorija (1978, rusų k.) vienas autorių.
Parašė darbus iš XVI a. pab. – XVII a. LDK politinio gyvenimo. Vienas sudarytojų „Lietuvos TSR istorijos šaltinių“ (t. 2, 1965).
Parengė dokumentų rinkinį „Lietuviško spaudos draudimo panaikinimo byla“ (1973)
„Kazimiero teisyno (1468 m.)“ atsakingasis redaktorius (1967). Kraštotyros leidinių apie Lietuvą (1966-1972) vienas autorių ir sudarytojų.

Daugiau žr.:

Antanas Tyla: Bibliografinė rodyklė, sudrė O. Adomonienė, Vilnius, 1980.
Antanas Tyla: bibliografinė rodyklė 1955–1999, sudarė L. Anužytė, Vilnius: LII leidykla, 1999.

aukštyn