LKMA logoGuido Michelini

Curriculum vitae

Guido Michelini gimė 1951 m. liepos 2 d. Parmoje (Italija); 1970 m. gimtajame savo mieste baigė klasikinį licėjų. 1974 m. baigė Bolonijos universitetą (klasikinę filologiją), 1975-77 m. studijavo Vilniaus bei Hamburgo universitetuose. 1978-87 m. dirbo Milano katalikiškajame universitete. 1986 m. laimėjęs valstybinį ordinarinio profesoriaus konkursą, 1987-94 m. dirbo Potenzos universitete. Nuo 1994 m. profesoriauja Parmos universitete, kur dėsto bendrąją ir lyginamąją kalbotyrą.

Dažnai lankosi Lietuvoje, plėtoja mokslinio bendradarbiavimo ryšius su Klaipėdos bei kitais Lietuvos universitetais, yra kelių Lietuvoje leidžiamų žurnalų redkolegijos narys. 1981 m. Vilniaus universitete apgynė filologijos mokslų kandidato disertaciją, o 1988 m. – filologijos mokslų daktaro disertaciją.  2000 m.  Klaipėdos universitetas jam suteikė garbės daktaratą. 1998 m. apdovanotas Kultūros Ministerijos medaliu. 2002 m. jam suteiktas Gedimino ordinas. 2007 m. išrinktas Lietuvos mokslų akademijos užsienio nariu.

aukštyn