LKMA logo

LKMA akademike išrinkta 2020 m. 

Gamtos mokslų daktarė, Kauno medicinos universiteto profesorė.

Kontaktai:

aukštyn