LKMA logo

Curriculum vitae

Vilmantė Borutaitė gimė 1959 m. sausio 2 d.

Studijavo Vilniaus universitete, įgijo chemikės dėstytojos specialybę 1982 m. (gautas diplomas su pagyrimu).

1991 m. tapo gamtos mokslų daktare MA Biochemijos institute. Nuo 1996 m. docentė Kauno Medicinos universitete (KMU), nuo 2009 m. profesorė Kauno Medicinos universitete.

1982 - 1992 m. jaunesnioji mokslinė bendradarbė Kauno medicinos institute, Centrinėje mokslinių tyrimų laboratorijoje. 1992 - 2007 m. Vyresnioji mokslo darbuotoja Biomedicininių tyrimų institute. 1994 - 1995 m. asistentė KMU Biologinės ir bioorganinės chemijos katedroje. 1996 - 2009 m. docentė KMU Biochemijos katedroje. 1996 - 1997 m. priėmimo komisijos atsakingoji sekretorė KMU. 1998 - 2006 m. mokslininkė stažuotoja Kembridžo universitete, Anglijoje (Department of Biochemistry, University of Cambridge). Nuo 2008 m. vyriausioji mokslo darbuotoja LSMU Neuromokslų institute; laboratorijos vadovė Biochemijos laboratorijoje. Nuo 2007 m. profesorė LSMU Medicinos akademijoje, Biochemijos katedroje. 2010 - 2017 m. direktoriaus pavaduotoja LSMU Neuromokslų institute.

Mokslo projektai

 • 1993 m. FEBS stipendija stažuotei Kembridžo universitete (Anglija).
 • 1994 m. Reseau Formation-Recherche Ministere de l’Enseignement Superieur et de le Recherche (Prancūzija) finansuota stažuotė Bordeaux II universitete. 
 • 1996 m.  EMBO stipendija stažuotei Kembridžo universitete (Anglija).
 • 1996 - 1998 m. Wellcome Trust finansuotas bendradarbiavimo projektas tarp BMTI Biochemijos laboratorijos ir Dr G. Brown grupės Kembridžo universitete (Anglija).
 • 1997 - 1998 m. NATO - Royal Society grantas stažuotei Kembridžo universitete (Anglija).
 • 1999 - 2002 m.; 2002 - 2006 m. British Heart Foundation finansuoti projektai Kembridžo universitete (Anglija): ‘Nitric oxide, hypoxia and mitochondria in cardiovascular pathology’; ‘Nitric oxide and S-nitrosothiols actions on mitochondria in heart ischaemia’.
 • 2008 m. VMSF mokslininkų grupių projektas „Mechanizmų, kuriais mitochondrijos reguliuoja citochromo c redokso būseną ir apoptozę, tyrimas“; vadovė.
 • 2008 - 2011 m. COST veikla FA0602 „Bioaktyvūs maisto komponentai, mitochondrijų funkcijos ir sveikata“, vykdomojo komiteto narė.
 • 2011 - 2015 m. Projektas pagal ESF Visuotinės dotacijos priemonę „Mitochondrijos, azoto monoksidas ir citochromą c redukuojantys junginiai apsaugant miokardą ir smegenis nuo išeminių pažaidų“; vadovė.
 • 2017 - 2021 m. Projektas pagal ESF Visuotinės dotacijos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0131 „Smegenų išeminių pažaidų ir apsauginių mechanizmų tyrimas: mitochondrijų nespecifinio laidumo pora ir ląstelių žūtis senėjančiose smegenyse“, vadovė.
 • 2015 - 2016 m. H2020-WIDESPREAD-1-2016-2017 TEAMING projektas ‘Centre of Excellence in Science and Technology for Healthy Ageing’, projekto rengimo komandos narė.
 • 2016 - 2020 m. COST veikla CA15203 Mitochondrial fitness mapping: Evolution - Age - Gender - Lifestyle – Environment, vykdomojo komiteto narė.
 • 2017 - 2021 m. COST veikla CA16225 „Naujų kardioprotekcinių terapijų potencialo realizavimas“, vykdomojo komiteto narė.

Ekspertinė veikla

 •  2010 - 2015 m. ir 2019 - 2021 m. Lietuvos mokslo premijų komisijos narė.
 • 2013 - 2014 m. ; 2018 m. Lietuvos mokslo premijų komisijos narė.
 • 2009 - 2010 m. Lietuvos nacionalinių mokslinių tyrimų infrastruktūrų plėtros gairių rengimo komiteto narė.
 • 2006 - 2009 m. VMSF Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros prioritetinių krypčių „Genomika ir biotechnologijos sveikatai ir žemės ūkiui“ bei „Geros kokybės, saugaus ir ekologiško maisto technologijos“ ekspertų komitetų narė.
 • Nuo 2012 m. Latvijos mokslo tarybos ekspertė.
 • Nuo 2018 m. Lietuvos mokslo tarybos gamtos ir technikos mokslų komiteto narė.

Visuomeninė mokslinė, profesinė veikla institucijoje, šalyje, užsienio organizacijose

 • Nuo 2013 m. LSMU Biologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkė.
 • 2007 - 2013 m. „Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centro įkūrimas (darbo grupės narė).
 • 2009 - 2011 m. Nacionalinė kompleksinė programa „Medicina“ (rengimo grupės narė).
 • 2009 - 2010 m. Nacionalinė kompleksinė programa „Biotechnologija, biofarmacija“ (rengimo grupės narė).
 • 2013 - 2018 m. Tarptautinės mitochondrijų fiziologijos draugijos vicepirmininkė.
 • Nuo 2019 m. Tarptautinio mokslo žurnalo „Medicina“ redakcinės kolegijos narė.
 • 2007 - 2009 m. Tarptautinio mokslo žurnalo „Acta Biochimica Polonica“ redakcinės kolegijos narė.
 • Nuo 1998 m. Biochemical Society (Anglija) narė.
 • Nuo 2010 m. Lietuvos neuromokslų asociacijos narė.
 • Nuo 2014 m. Lietuvos biochemikų draugijos valdybos narė.
 • Nuo 2014 m. Lietuvos mokslų akademijos narė.

Apdovanojimai

 • 2008 m. Lietuvos mokslo premija.
 • 2010 m. LSMU MA premija „Brandus mokslininkas 2010“.
 • 2012 m. Latvijos farmakologijos draugijos Osvaldo Šmidebergo medalis.

Dalyvavimas tarptautinių mokslinių konferencijų ir kursų organizacinių komitetų darbe

 • 2008 m. 2-oji Tarptautinės mitochondrijų fiziologijos draugijos vasaros mokykla, Schroecken, Austrija; mokslinės tarybos narė. 
 • 2009 m. Tarptautinės mitochondrijų fiziologijos draugijos vasaros mokykla, Baton Rouge, JAV; mokslinės tarybos narė.
 • 2010 m. Tarptautinės mitochondrijų fiziologijos draugijos vasaros mokykla, Druskininkai, Lietuva; organizacinio komiteto pirmininkė. 
 • 2010 m. FEBS ir Tarptautinės mitochondrijų fiziologijos draugijos konferencija, Obergurgl, Austrija; organizacinio komiteto narė.
 • 2011 m. Tarptautinė neuromokslų konferencija, Kaunas, Lietuva; organizacinio komiteto narė.
 • 2012 m. FEBS ir Tarptautinės mitochondrijų fiziologijos draugijos vasaros kursai „MiPsummer 2012“, Kembridžas, Jungtinė Karalystė; organizacinio komiteto narė.

Dalyvavimas šviečiamojoje veikloje

 • Kviestinė paskaita “Alzheimerio ligos biochemija: kaip neurodegeneraciniai procesai žudo mūsų neuronus“ Lietuvos psichiatrų asociacijos mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Psichiatrija besikeičiančiame pasaulyje“ 2018 m. spalio 12 d.
 • ES jaunųjų mokslininkų konkurso (European Union Contest for Young Scientists) 2 vietos laimėtojos, KTU gimnazijos moksleivės darbo vadovė, 2017.
 • Kviestinė paskaita “Young researcher’s future possibilities in Lithuania” tarptautinėje studentų mokslinės draugijos konferencijoje “Evidence Based Medicine”, Kaunas, 2014 04 11-13.
 • Kviestinė paskaita „Priklausomybių biochemija“ Lietuvos psichiatrų draugijos seminare 2013 05 03.
 • „STEP tobulėjimo sprendimai“ projektas „Mokinių jaunųjų tyrėjų auklėjimo ir ugdymo sistemos sukūrimas“; moksleivio mokslinio projekto vadovė 2010-2011 m.
 • Mokslo populiarinimo paskaita Kauno jėzuitų gimnazijos bendruomenei, 2009 m.

 Kita visuomeninė veikla

 • Labdaros ir paramos fondo “Ateitininkų fondas” valdybos narė nuo 2007 iki dabar.

aukštyn