LKMA logoLKMA

Įrašai

Paskaitų įrašai privačiam naudojimui neišduodami. Juos perklausyti galite LKMA iš anksto susitarę dėl abiem pusėms patogaus laiko.

MAŽOSIOS AKADEMIJOS PASKAITŲ AUDIOĮRAŠŲ KOLEKCIJA 2018 m.

Vysk. Algirdas JUREVIČIUS. „Erezijos ir teologijos raida pirmojo tūkstantmečio Bažnyčioje“
Kaip Bažnyčia formulavo, išgrynino savo mokymą? Neretai šį procesą skatino erezijos ir atskalos, derliai vešėjusios pirmojo tūkstantmečio Bažnyčioje. Taip pat pristatomas Bažnyčios Tėvų ir Bažnyčios visuotinių susirinkimų mokymas, atlikę lemiamą vaidmenį išgryninant krikščionišką doktriną.
(Klausyti I paskaitą, MP3, 67 min, 31MB | Klausyti II paskaitą, MP3, 60 min, 28MB
Klausyti III paskaitą, MP3, 38 min, 18MB | Klausyti VI paskaitą, MP3, 82 min, 39MB)

Dr. Benas ULEVIČIUS. „Mano (ir) pasaulio pabaiga: Katalikų Bažnyčios eschatologijos pagrindai“
Doc. Benas Ulevičius imasi praverti eschatologinių nuojautų ir baimių duris ir pažvelgti, ko apie pasaulio pabaigą moko Kristus ir Bažnyčia.
(Klausyti I paskaitą, MP3, 784 min, 32MB | Klausyti II paskaitą, MP3, 85 min, 31MB
Klausyti III paskaitą, MP3, 120 min, 43MB)

MAŽOSIOS AKADEMIJOS PASKAITŲ AUDIOĮRAŠŲ KOLEKCIJA 2017 m.

Kun. Mozė MITKEVIČIUS. „Psalmės“
Psalmės tai – poezijos šedevras. Kartu tai nepaprastai gilią tikėjimo patirtį turinčio žmogaus malda ir Dievo Žodis. Šios teolog. lic. kun. M. Mitkevičiaus paskaitos - galimybė mokytis Dievo kalbos ir kartu su psalmininku leistis į pokalbį su Dievu.
(Klausyti I paskaitą, MP3, 60 min, 25MB | Klausyti II paskaitą, MP3, 60 min, 26MB
Klausyti III paskaitą, MP3, 76 min, 50MB | Klausyti VI paskaitą, MP3, 82 min, 17MB
Klausyti V paskaitą, MP3, 72 min, 30MB | Klausyti VI paskaitą, MP3, 76 min, 32MB
Klausyti VII paskaitą, MP3, 45 min, 19MB | Klausyti VIII paskaitą, MP3, 62 min, 26MB
Klausyti IX paskaitą, MP3, 63 min, 26MB | Klausyti X paskaitą, MP3, 44 min, 18MB)

Dr. Benas ULEVIČIUS. „Dogmos“
(Klausyti I paskaitą, MP3, 76 min, 17MB | Klausyti II paskaitą, MP3, 62 min, 14MB
Klausyti III paskaitą, MP3, 70 min, 16MB | Klausyti IV paskaitą, MP3, 53 min, 13MB
Klausyti V paskaitą, MP3, 62 min, 14MB | Klausyti VI paskaitą, MP3, 66 min, 15MB
Klausyti VII paskaitą, MP3, 47 min, 11MB | Klausyti VIII paskaitą, MP3, 53 min, 12MB)

MAŽOSIOS AKADEMIJOS PASKAITŲ AUDIOĮRAŠŲ KOLEKCIJA 2016 m.

Mons. Algirdas JUREVIČIUS. „Kunigystė ir Eucharistija“
Duoną ir vyną Jėzus pasirinko įamžinti savo aukos atminimui. Paskaitose aptariami tokie kertiniai krikščionių tikėjimo klausimai kaip kunigo veikimas in persona Christi, eucharistinių pavidalų – duonos ir vyno simbolika, Kristaus buvimo Eucharistijoje realybė.
(Klausyti I paskaitą, MP3, 50 min, 11MB | Klausyti II paskaitą, MP3, 60 min, 14MB)

Kard. Audrys Juozas BAČKIS „Bažnyčia, kas tu esi?“
Vatikano II Susirinkimas atnešė ryškių permainų Bažnyčios gyvenime. Remiantis Susirinkimo dokumentais aiškinamasi, kokios grupės sudaro šią Tėvo, Sūnaus ir Dvasios vienybe sujungtą tautą, kokia jų vieta ir paskirtis, pareigos ir privilegijos.
(Klausyti I paskaitą, MP3, 73 min, 17MB | Klausyti II paskaitą, MP3, 67 min, 16MB
Klausyti III paskaitą, MP3, 68 min, 16MB | Klausyti IV paskaitą, MP3, 73 min, 17MB
Klausyti V paskaitą, MP3, 66 min, 16MB)

Dr. Vytautas ALIŠAUSKAS „Šv. Raštas. Giesmių giesmė“
Giesmių giesmė – viena trumpiausių ir viena daugiausiai aiškintų Šventojo Rašto knygų. Keturios paskaitos aprėpia ir interpretacijos istoriją, ir šiuolaikinį požiūrį. Atskiras dėmesys skiriamas biblinių metaforų aiškinimui.
(Klausyti I paskaitą, MP3, 38 min, 9MB | Klausyti II paskaitą, MP3, 54 min, 13MB
Klausyti III paskaitą, MP3, 56 min, 13MB | Klausyti IV paskaitą, MP3, 51 min, 13MB)

Dr. Ingrida GUDAUSKIENĖ „Šv. Raštas. Išminties raštija“
Biblinė Išminties raštija – tikra „klausimų žemė“, o jos turtingumas nulemtas pačių Izraelio išminčių ir jų tautos patirties.
| 51 psalmė (klausyti paskaitą, MP3, 77 min, 18MB)
| Įvadinė paskaita (klausyti paskaitą, MP3, 72 min, 17MB)
| Jobo knygos aiškinimas 1 (klausyti paskaitą, MP3, 72 min, 17MB)
| Jobo knygos aiškinimas 2 (klausyti paskaitą, MP3, 67 min, 16MB)

Dr. Vytautas ALIŠAUSKAS „Krikščionybės pagrindai. Istorinis Jėzus“
Ankstyviausi istoriniai šaltiniai, kalbantys apie Jėzų Kristų
(klausyti paskaitą, MP3, 64 min, 15MB)

Ses. teol. lic. Agnietė IVAŠKEVIČIŪTĖ, OSB „Pirmųjų amžių vienuolių dvasingumas“
| Vienuolinio gyvenimo ištakos remiantis Šv. Antanazo Antano gyvenimu
(klausyti paskaitą, MP3, 52 min, 12MB)
| Šv. Benediktas – Vakarų vienuolinio gyvenimo patriarchas. Praktinės išminties principai
(klausyti paskaitą, MP3, 64 min, 18MB)

Dr. Naglis KARDELIS „Religijos fenomenas ir pasaulio religijos“
Aptariama religija kaip fenomenas ir religiniai fenomenai
| Įvadinė paskaita (klausyti paskaitą, MP3, 78 min, 18MB)
| Religijotyra prieiga (klausyti paskaitą, MP3, 76 min, 18MB)
| Religijos ir kitų žmogaus patirties formų (meno, filosofijos, mokslo ir pan.) santykiai
(klausyti paskaitą, MP3, 88 min, 20MB)
| Religijos ir filosofijos santykis. Dievo buvimo filosofiniai argumentai
(klausyti paskaitą, MP3, 85 min, 20MB)
| Abraomiškosios (arba transcendentinės) religijos (klausyti paskaitą, MP3, 103 min, 23MB)
| Krikščionybė (klausyti paskaitą, MP3, 84 min, 20MB)
 

MAŽOSIOS AKADEMIJOS PASKAITŲ AUDIOĮRAŠŲ KOLEKCIJA 2012–2015 m.

Pijus KRŪMINAS. „Inkvizicija“
(klausyti paskaitą, MP3, 47 min, 14MB)
Mažosios akademijos kurso „Krikščionybės pagrindai“ (2012 m. pavasaris) paskaita apie inkviziciją. Kokie mitai būdingi šiuolaikiniam diskursui, kalbant apie inkviziciją? Šiuolaikiškai peržiūrima sąvokos ir fenomeno raida, istorinės priežastys ir kontekstai, institucijos naujumas teisės raidos aspektu.

Dr. Naglis KARDELIS. „Šiuolaikinis ateizmas“
(klausyti I paskaitos dalį, MP3, 52 min, 15MB | klausyti II paskaitos dalį, MP3, 33 min, 9MB)
Mažosios akademijos kurso „Krikščionybės pagrindai“ (2012 m. ruduo) paskaita apie šiuolaikinį ateizmą, jo idėjines ir visuomenines priežastis, kryptis ir raidą.

Dr. Naglis KARDELIS. „Biblijos archeologija ir lingvistika: Biblijos kalbos, asmenvardžiai ir vietovardžiai“
(klausyti įvadą, MP3, 4 min, 1MB | klausyti I paskaitą, MP3, 59 min, 16MB | klausyti II paskaitą, MP3, 62 min, 17MB | klausyti III paskaitą, MP3, 80 min, 20MB)
Mažojoje akademijoje kurso „Biblijos archeologija ir lingvistika“ (2014 m. pavasaris) trys paskaitos, skirtos Biblijos kalboms ir teologine prasme reikšmingiems Biblijos asmenvardžiams ir vietovardžiams.

Mons. teol. dr. Algirdas JUREVIČIUS. „Dievo buvimas – kuo jis man svarbus?“
(klausyti paskaitą, MP3, ...)
Mažosios akademijos kurso „Krikščionybės pagrindai“ (2011 m. ruduo) paskaita, skirta pasvarstyti, ar šiandien, mokslo ir proto amžiuje, racionalu tikėti, būti krikščionimi.

Dr. Mantas ADOMĖNAS. „Kam krikščioniui Bažnyčia?“
(klausyti paskaitą, MP3, 50 min, 15MB)
Mažosios akademijos kurso žurnalistams (2012 m. žiema) paskaita apie Bažnyčios – bendruomenės svarbą ir būtinybę krikščionims.

Dr. Vytautas ALIŠAUSKAS. „Krikščionis ir Bažnyčia šiandien“
(klausyti paskaitą, MP3, 60 min, 16MB)
Mažosios akademijos kurso „Krikščionybės pagrindai“ (2014 m. žiema) paskaita apie Bažnyčią – Dievo planą išgelbėti žmogų. Ką reiškia šiandien būti krikščioniu Bažnyčioje?

Dr. Paulius SUBAČIUS. „Bažnyčios sąranga“
(klausyti I paskaitą, MP3, 47 min, 13MB | klausyti II paskaitą, MP3, 74 min, 20 MB)
Mažosios akademijos kurso žurnalistams (2012 m. žiema) paskaitos apie dažniausiai žurnalistų daromas klaidas kalbant apie Katalikų Bažnyčią, jos sąrangą ir pareigybes.

* * * * * * * * *

Paskaitos apie liturgiją (dėstyt. kun.  E. Merkys)
http://www.galilėjiečiai.lt/index.php/klausosi/laidu/538-klausykites-pokalbiu-su-kun-e-merkiu-apie-misiu-liturgija 

aukštyn