LKMA logoLKMA
Kronika ir galerija
XXII Suvažiavimas - LKMA - 90
Paskelbta: 2012-03-16 12:00:30

Lietuvių katalikų mokslo akademijos 

XXII Suvažiavimas 

LKMA - 90

Kovo 23 d., penktadienis
 
10.00
Šv. Mišios Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje
 
11.00
Suvažiavimo atidarymas
 
Invokacija
LKMA CV narys akademikas
vysk. Jonas Boruta, SJ
 
Centro valdybos ataskaita
LKMA CV pirmininkas akademikas
Paulius V. Subačius
 
Revizijos komisijos pranešimas
Revizijos komisijos pirmininkas akademikas Bronius Grigelionis
 
Kavos pertrauka
 
12.30–13.15 I Plenarinis posėdis
 
Dr. Ramūnas Labanauskas
LKMA įsikūrimas ir veikimas 1922–1940 m.
 
Pietų pertrauka
 
 
14.30–15.15 II Plenarinis posėdis
 
Dr. Mirga Girniuvienė (JAV)
LKMA išeivijoje: tarp istorijos ir dabarties
 
Kavos pertrauka
 
15.30–16.15 III Plenarinis posėdis
 
Dr. Vytautas Ališauskas (Roma)
Lietuvos ambasada prie Šventojo Sosto šiandien: veiklos prasmės
 
Kavos pertrauka
 
16.30–17.15 IV Plenarinis posėdis
 
Dr. Rima Malickaitė
Mažoji akademija: pirmieji metai
 
17.30–18.30
 Centro valdybos posėdis
Kovo 24 d., šeštadienis
  
Istorijos sekcija
 
10.00–10.30
Dr. Darius Baronas
Trečiasis džichadas ir Vakarai
 
Kavos pertrauka
 
11.00–11.30
Dr. Aldona Vasiliauskienė
Arkivyskupas Mečislovas Reinys  LKMA istorijoje: veikla, įamžinimas
 
Edukologijos sekcija
 
11.30–12.00
Giedrė Rugevičiūtė
Egzistencinio mąstymo ypatumai gimnazistų rašiniuose
 
Gamtos mokslų sekcija
 
12.00–12.30
Akad. Vanda Žekonienė,
dr. Algirdas Gavenauskas
Dvasinių ir agrarinių krašto ekologizavimo kelių paieškos
 
Pietų pertrauka
 
Medicinos sekcija
 
14.00–14.30
Prof. Algirdas Juozulynas
Rūkymo ir alkoholio ryšys su socialine sveikata
 
14.30–15.00
Dr. Vytautas Stonkus
Šiuolaikinės Vakarų medicinos iššūkiai žmonių sveikatai ir gyvybei
 
Kavos pertrauka
  
15.30–16.00
Dr. Danielius Serapinas
Žmogaus genomo savybės
 
16.00–16.30
Prof. Leonas Laimutis Mačiūnas
LKMA medicinos skyrius Tarptautinės gydytojų katalikų federacijos (FIAMC) ir Europos asociacijų narys
 
Kavos pertrauka
 
17.00–18.30
Baigiamoji diskusija

2012 kovo 23 - 24 d., LKMA aula ( Pilies g. 8, Vilnius)

Suvažiavimo programa pdf. formatu

 

VP1 – 3.1 – ŠMM – K – 01 - 008
Lietuvos mokslų akademijos ir Lietuvių katalikų mokslo
akademijos veiklos stiprinimas
 

 

Komentuokite


aukštyn