LKMA logoLKMA
Kronika ir galerija
Specializuotas seminaras Lietuvos krikščionėjimo šaltinių skaitymai
Paskelbta: 2012-02-15 10:25:33

 2012 m. vasario 21 d., 17:30 val. LKMA auloje (Pilies g. 8, Vilnius) vyks specializuotas seminaras

Lietuvos krikščionėjimo šaltinių skaitymai

Ginčas, ko vertas Jono Lasickio pasakojimas apie žemaičių dievus, prasidėjo prieš pusantro šimto metų. Jis tęsiasi ir dabar. Knygoje skelbiamu naujai parengtu originalo tekstu, nauju vertimu ir ypač studija pasistengta tą ginčą perkelti į šiuolaikinį lygmenį, siūlant užuot ieškojus, ką XVI a. autorius „iškraipė“, ar ko „nesuprato“, rūpestingai atkurti jo perteiktą pasaulėvaizdį. Pirmą kartą analizuojama ir užmirštoji Lasickio veikalo dalis, skirta šventųjų kultui, atskleidžianti autoriaus vertybes bei istorinį kontekstą.

 Pranšėjai:

Hum. m. dr. Vytautas Ališauskas - Lietuvos kultūros veikėjas, filosofas, eseistas, tekstologas, diplomatas. 1982 m. baigė Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą. 1990-2007 m. - žurnalo „Naujasis Židinys-Aidai“ vyr. redaktoriaus pavaduotojas, 1991-1992 m. - Lietuvos ambasados prie Šventojo Sosto pirmasis sekretorius. 1994-2008 m. vadovavo leidyklai „Aidai“. Nuo 2008 m. rugsėjo Lietuvos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius prie Šventojo sosto ir Maltos ordinui. Paskelbė filosofijos, istorijos, patristikos darbų, publicistikos, knygų recenzijų, išvertė poezijos, teologijos tekstų. 2011 m. sėkmingai apgynė daktaro disertaciją “Sakymas ir rašymas: dviejų kultūros modelių tvermė ir kaita Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje”.

Hum. m. dr.Naglis Kardelis -  filosofas, filologas, kalbotyrininkas, vertėjas, humanitarinių mokslų (filosofija) daktaras, Vilniaus universiteto Klasikinės filologijos ir Filosofijos istorijos ir logikos katedrų docentas, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Šiuolaikinės filosofijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas.

Gam. m dr. Libertas Klimka - fizikas, etnologas, mokslo istorikas, gamtos mokslų daktaras, Lietuvos edukologijos universiteto profesorius, naujų tarpdisciplininių mokslo šakų – paleoastronomijos ir etnokosmologijos – pradininkas Lietuvoje, Lietuvos etnokosmologijos muziejaus Kulionyse mokslinis vadovas.

Komentuokite


aukštyn