LKMA logoLKMA

Projektai

Projektai, Lietuvos mokslo tarybos finansuojami pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą:

 • Sovietinio liaudinio „tautiškumo“ statymas Lietuvos TSR: politika, pragmatika, pavidalai (partneris – VšĮ „Naujasis Židinys – Aidai“, vad. dr. N. Putinaitė; 2016 m. balandis – 2018 m. gruodis; 36,538 Eur)
   
 • „Politikos veidrodžio“ tyrimas, parengimas spaudai ir leidyba (vad. dr. D. Baronas; 2016 m. balandis – 2016 m. gruodis; 26,089 Eur)

Projektai, Lietuvos mokslo tarybos finansuojami pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą:

 • Lituanistikos sklaida žurnaluose „Naujasis Židinys-Aidai“ ir „Knygų aidai“ (II) (partneris – VšĮ „Naujasis Židinys-Aidai“; vad. dr. N. Šepetys; 2014 m. kovas – 2015 m. gruodis; 23,5 tūkst. Lt);
   
 • Knygos „Lietuva Bažnyčios Nepaprastųjų reikalų archyvo dokumentuose (1919–1939)“ leidyba (vad. dr. Arūnas Streikus; 2014 m. kovas–lapkritis; 43,1 tūkst. Lt);
   
 • „Nuobodulio visuomenė“: vėlyvojo sovietmečio Lietuva (1964–1984) (partneris – VšĮ „Naujasis Židinys-Aidai“; vad. dr. Tomas Vaiseta; 2014 m. kovas–birželis; 30,2 tūkst. Lt);
   
 • Lietuviškoji Europa: trys tapatybės (partneris – VšĮ „Naujasis Židinys-Aidai“; vad. dr. Nerija Putinaitė; 2014 m. birželis–rugsėjis; 14,6 tūkst. Lt);
   
 • Vilniaus ir Žemaičių vyskupijų katedrų kapitulų statutai: tekstai ir kontekstai (vad. dr. Liudas Jovaiša; 2014 m. balandis – 2015 m. rugsėjis; 89,3 tūkst. Lt);
   
 • Krikščionys Lietuvoje prieš ir po Atgimimo (vad. prof. P. Subačius; 2013 m. kovas – 2015 m. birželis; 317 tūkst. Lt);
   
 • Naujų baltų mitologijos ir religijos šaltinių tyrimas ir publikavimas (vad. dr. V. Ališauskas; 2013 m. balandis – 2015 m. rugsėjis; 105 tūkst. Lt).

Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojami projektai:

 • Lietuvos mokslų akademija (LMA) kartu su partneriais – Klaipėdos universitetu, Kauno technologijos universitetu, Mykolo Romerio universitetu, Vilniaus universitetu, Lietuvos edukologijos universitetu, Vytauto Didžiojo universitetu, Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, Gamtos tyrimų centru, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centru, Lietuvių katalikų mokslo akademija, Šiaulių universitetu ir Vilniaus Gedimino technikos universitetu – įgyvendina projektą „PERIODINIŲ MOKSLO LEIDINIŲ LEIDYBA IR JOS KOORDINAVIMAS“. Bendra projekto vertė: 1.303.290,00 Eur; trukmė: 3 metai (iki 2019 m. gegužės 20 d.).
   
 • Lietuvos mokslų akademija kartu su partneriais Gamtos tyrimų centru, Klaipėdos universitetu, Kauno technologijos universitetu, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centru, Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, Lietuvos kūno kultūros akademija, Lietuvos katalikų mokslo akademija, Mykolo Romerio universitetu, Viešojo administravimo lavinimo asociacija, Vilniaus pedagoginis universitetu, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Šiaulių universitetu, Vytauto Didžiojo universitetu, Vilniaus Gedimino technikos universitetu, Vilniaus universitetu įgyvendina projektą Periodinių mokslo leidinių leidyba. Bendra projekto vertė: 4,5 mln. Lt, trukmė: 2010 m. gruodis – 2014 m. birželis.
   
 • Lietuvos mokslų akademija kartu su projekto partneriais: Vilniaus universitetu, Kauno technologijos universitetu, Vytauto Didžiojo universitetu, Mykolo Romerio universitetu, Šiaulių universitetu, Viešąja įstaiga „Kino pavasaris“, Viešąja įstaiga „Mokslas ir inovacijos visuomenei“, Lietuvos moksleivių sąjunga, Lietuvių katalikų mokslo akademija ir Lietuvos žurnalistų sąjunga įgyvendina projektą Nacionalinės mokslo populiarinimo priemonių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas. Bendra projekto vertė: 2,9 mln. Lt, trukmė: 2011 m. liepa – 2014 m.

2015 m. tikslinio kvietimo teikti prašymus gauti paramą leidiniams išleisti projektai, finansuoti Lietuvos mokslo tarybos

 • Knygos „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: Politika ir visuomenė vėlyvaisiais Viduramžiais“ leidimas (vad. prof. dr. R. Petrauskas, 2015 m. gruodis – 2017 m. gruodis; 5400 Eur).
   
 • Monografijos „Vilniaus pranciškonų kankiniai ir jų kultas XIV–XX a.“ leidimas italų kalba (vad. dr. D. Baronas, 2015 m. gruodis – 2017 m. birželis; 4915 Eur).
   
aukštyn