LKMA logoLKMA

Vykdyti ES projektai

2010 m. balandžio 1 d. LKMA kaip Lietuvos mokslų akademijos partnerė pradėjo įgyvendinti Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą
"Lietuvos mokslų akademijos ir Lietuvių katalikų mokslo akademijos veiklos stiprinimas".

 

   RENGINIAI, SKIRTI ETIKOS IR MORALĖS MOKSLUOSE BEI KRIKŠČIONIŠKOSIOS EUROPOS KULTŪROS DIMENSIJOS KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMUI

SPECIALIZUOTI SEMINARAI:

2010 birželio 29 d. 17 val. diskutantai: dr. Ž.Šaknys, D,Svidinskaitė "Krikščionybė ir liaudies kultūra". (LKMA aula, Pilies g. 8, Vilnius) Plačiau

2010 rugsėjo 8 d., 17 val.  diskutantai: prof. K. Skrupskelis, dr. N. Šepetys, R. Labanauskas "Valstybė ir katalikiškos visuomeninės organizacijos: santykių raida ir socialinis įnašas". (LKMA aula, Pilies g. 8, Vilnius). Plačiau 

2010 rugsėjo 23 d., 17 val. diskutantai: prof. S.Valentas, dr. V. Berenis "Apšvietos epochos riboženkliai: naujieji vyskupų I. Masalskio ir A. Baranausko gyvenimai" Plačiau.

2010 lapkričio 8 d. 18:00 val. diskutantai: tėvas J. Sasnauskas, G. Gailiūtė "Dorybė drąsa" (LKMA aula, Pilies g. 8, Vilnius). Plačiau

2010 gruodžio 13 d. 18:00 val. Diskutantai: V. Malinauskas, S. Kančytė. "Dorybė teisingumas" (LKMA aula, Pilies g. 8, Vilnius). Plačiau

2010 gruodžio 28 d. 17 val.  Diskutantai: dr. D. Baronas, dr. L. Jovaiša "Pranciškonų tikėjimo liudijimai Lietuvoje" (LKMA aula, Pilies g. 8, Vilnius) . Plačiau

2011 sausio 17 d. 18:00 val. Diskutantai dr. N. Putinaitė, L. Peluritis "Dorybė idealizmas" (LKMA aula, Pilies g. 8, Vilnius). Plačiau.

2011 vasario 14 d. 18:00 val. Diskutantai: dr. Benas Ulevičius, Vytautas Ališauskas. "Dorybė Pietas" (LKMA aula. Pilies g. 8, Vilnius) Plačiau.

2011 kovo 14 d. 18:00 val. Diskutantai: Arūnas Sverdiolas, Justina Juodišiūtė. "Dorybė Išmintis" (LKMA aula, Pilies g. 8, Vilnius). Plačiau.

2011 kovo 23 d. 18:00 val. Diskutantai: dr. Guoda Azguridienė, Jurga Kasputienė, Rimyvas Valatka. Moderatoriai: Paulius V. Subačius ir dr. Nerijus Šepetys. "Auksinės žuvelės ilgesys": žmogus ir jo gerovės šaltiniai (LKMA aula, Pilies g. 8, Vilnius). Plačiau.

2011 kovo 28 d. 18:00 val. Diskutantai: dr. Vytautas Kardelis, dr. Mikas Vaicekauskas, dr. Irena Vaišvilaitė. "Mokslo šaltiniai: nematomas triūsas ir viešoji sklaida" (LKMA aula, Pilies g. 8, Vilnius). Plačiau

2011 balandžio 11 d. 18:00 val. Diskutantai: Valentinas Stundys ir Kotryna Gailiūtė. "Dorybė solidarumas" (LKMA aula, Pilies g. 8, Vilnius). Plačiau. 

2011 gegužės 9 d. 18:00 val. Diskutantė: prof. Aleksandra Aleksandravičiūtė "Dorybių ikonografija" (LKMA aula, Pilies g. 8, Vilnius). Plačiau.

2011 gegužės 26 d., 18:00 val. "LKMA tapatybė XXI amžiuje: ar sąmoningas katalikas mokslininkas gali būti nacionalistu". (LKMA aula, Pilies g. 8, Vilnius). Plačiau.

2011 m. lapkričio 24 d., 18:00 val. Diskutantai  "Martyria ir sovietinio totalitarizmo erozija". (LKMA aula, Pilies g. 8, Vilnius). Plačiau.

2012 m. sausio 16 d. 14:00 val. Diskutantai dr. Liudas Jovaiša ir dr. Darius Baronas.  "LKMA dienos Telšiuose I: pasaulėžiūriniai istorinių tyrimų aspektai"  (Vincento Borisevičiaus gimnazija, Džiugo g. 6, Telšiai). Plačiau

2012 m. sausio 17 d. 9:00 val. Diskutantai prof. Paulius Vaidotas Subačius ir Gabrielė Gailiūtė. "LKMA dienos Telšiuose II: pasaulėžiūriniai filologinių tyrimų aspektai". (Vincento Borisevičiaus gimnazija, Džiugo g. 6, Telšiai).  Plačiau

2012 vasario 21 d. 17:30 val. Diskutantai dr. Libertas Klimka, dr. Naglis Kardelis ir dr. Vytautas Ališauskas  "Lietuvos krikščionėjimo šaltinių skaitymai". (LKMA aula, Pilies g. 8, Vilnius). Plačiau

2012 vasario 23 d. 17:30 val. Diskutantai prof. Paulius Vaidotas Subačius, dr. Nerijus Šepetys ir dr. Kęstutis Kazimieras Girnius. "Tauta, išbandymai, dorovė: tarp komunizmo ir demokratijos". (LKMA aula, Pilies g. 8, Vilnius). Plačiau.

2012 balandžio 11 d. 17:30 val. Diskutantai prof. Rimvydas Petrauskas, dr. Liudas Jovaiša, dr. Sigitas Jegelevičius, dr. Mindaugas Paknys. Lietuvos krikščionėjimo šaltinių publikavimas. (Bažnytinio paveldo muziejus, Šv. Mykolo bažnyčia, Vilnius). Plačiau

AKADEMINIAI SEMINARAI:

2010 lapkričio 3 - 4 d.  akademinis seminaras su užsienio partneriais "Katalikų akademinis veikimas:
iššūkiai ir uždaviniai". Svečiuose Bavarijos katalikų mokslo akademijos vadovai. (LKMA aula, Pilies g. 8, Vilnius). Plačiau.

2012 kovo 8 - 9 d. akademinis seminaras su užsienio partneriais Sąjūdis ir Solidarumas: bendros ar skirtingos visuomenės saviorganizacijos trejektorijos? Svečiuose Klub Jagielonski nariai iš Lenkijos. Plačiau.

KONFERENCIJOS:

2011 rugsėjo 22 - 23 d. tarptautinė mokslinė konferencija "Bažnyčios istorija tarp Romos ir Vilniaus: iššūkiai krikščionybei nuo ankstyvųjų Naujųjų laikų iki šių dienų ". (LKMA aula, Pilies g. 8, Vilnius). Plačiau.

2011 lapkričio 25 - 26 d. Pax Romama Europe konferencija Lietuvoje "Mokslas ir dvasingumas" (LKMA aula, Plies g. 8, Vilnius). Plačiau

2012 kovo 23 - 24 d. Lietuvių katalikų mokslo akademijos XXII suvažiavimas. LKMA - 90. (LKMA aula, Pilies g. 8, Vilnius). Palčiau

NOBELIO PREMIJOS LAUREATAI

2011 m. kovo 7 d. 10 val. Nobelio premijos laureato (chemija, 1988) prof. Roberto Huberio vieša paskaita „Baltymų grožis ir paskirtis - fundamentinių ir taikomųjų biologijos ir biomedicinos tyrimų taikinys“ (LMA). Plačiau 

2009 ir  2010 METŲ LIETUVOS MOKSLO PREMIJOS LAUREATAI – VISUOMENEI 

2010 m. birželio 29 d. 10 val. prof. habil. dr. LMA n. e.  Valdo Stanislovo Laurinavičiaus paskaita „Fermentų ir polifermentinių sistemų tyrimas ir panaudojimas“ (LMA, didžiojoje konferencijų salė). Plačiau.
 
2010 m. birželio 29 d. 10 val. dr. Alfo Pliūros paskaita „Miško sėklinės bazės, selekcijos ir genetinių išteklių išsaugojimo sistemos sukūrimas tvariai ir intensyviai miškininkystei plėtoti Lietuvoje“ (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų institutas, Liepų g. 1, Girionys, Kauno r.). Plačiau
 
2010 m. rugsėjo 7 d. 11 val. prof. habil. dr. Sauliaus Kaušinio paskaita „Precizinės mechatroninės matavimo sistemos (PMMS) – iššūkiai ir perspektyvos“ (LMA, didžiojoje konferencijų salė). Plačiau

2010 m. spalio 1 d. 14 val. dr. Egidijaus Anisimovo paskaita „Dvimačių struktūrų susidarymas ir virsmai“ (VU Fizikos fakultetas, didžioji fizikos aud., Saulėtekio al. 9, III rūmai). Plačiau

2010 Spalio 28 d. 10 val. dr. Artūro Plukio paskaita „Radioaktyviųjų atliekų susidarymo, charakterizavimo ir poveikio aplinkai analizės metodų plėtra bei taikymai“ (LMA, mažoji konferencijų salė). Plačiau

2010 Gruodžio 2 d. 10 val. prof. habil. dr. Zenono Norkaus paskaita "Ar jau atėjo penktoji "Kodratjevio žiema""? (LMA, mažoji konferencijų salė). Plačiau

2010 Gruodžio 17 d. 10 val. prof. habil. dr. Algirdo Girininko paskaita „Pirmieji poledynmečio gyventojai Baltijos jūros regione“ (LMA, mažoji konferencijų salė). Plačiau.

2011 m. kovo 17 d. 14 val. habil. dr. Vytauto Vanago paskaita  „Fundamentinė lietuvių literatūros tekstologija ir literatūros klasikos sklaida“ (LMA, mažoji konferencijų salė). Plačiau 

2011 m. kovo 28 d. 14 val. dr. Vytauto Ruzgo  paskaita „Žieminių kviečių selekcijos modernizavimas ir konkurencingų, rinkos poreikius atitinkančių veislių kūrimas“ (LAMMC Žemdirbystės institutas). Plačiau   

2011 m. balandžio 5 d. 14 val. prof. habil. dr. Limo Kupčinsko paskaita „Virškinimo sistemos ligos: mikrofloros ir genetinių veiksnių reikšmė ligų etiopatogenezėje, nauji diagnostikos ir gydymo aspektai“. Plačiau 

2011 m. balandžio 28 d. 15 val. prof. habil. dr. Arūno Ramanavičiaus paskaita „Naujos technologijos biologiškai aktyvių medžiagų nustatymui“ (VU, Chemijos fakultetas). Plačiau

2011 m. birželio 16 d. 15 val. dr. Gedimino Trinkūno paskaita „Lazeriu stimuliuoti ultraspartieji vyksmai: teoriniai modeliai ir prognozės“ (VU, Fizikos fakultetas). Plačiau 

2011 m. rugsėjo 20 d. 14 val. prof. habil. dr. Marijaus Arvydo Šliogerio paskaita „Apie lietuviškąjį galvojimą“ (LMA). Plačiau 

2011 m. spalio 21 d. 15 val. prof. habil. dr. Ramučio Bansevičiaus paskaita „Pjezomechaninės sistemos: teorija ir taikymai“ (LMA, mažoji salė). Plačiau 
 

KONFERENCIJOS

2010 lapkričio 4 - 5 d. XII - oji Baltijos šalių intelektualinio bendradarbiavimo konfernecija "Mokslas ir visuomenė ". Plačiau.

 

UŽSIENIO KOMANDIRUOTĖS, VYKDNAT PROJEKTO "LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS IR LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS VEIKLOS STIPRINIMAS" VEIKLAS

 

LKMA mokslinio sekretoriaus Arūnos Streikaus ir Vilniaus skyriaus pirmininko Dariaus Barono komandiruotė į Commission Internationale d Histoire Ecclésiastique Comparée (CIHEC) metinę  konferenciją Helsinkyje. Plačiau.

 

LMA prezidento akad. Valdemaro Razumo komandiruotės į konsultacinę konferenciją „Link vieningo Europos mokslinių tyrimų institucijų veiklos vertinimo protokolo“ Mainzo mieste (Vokietija) ataskaita. Plačiau

 
LMA mokslinio sekretoriaus Domo Kauno komandiruotės į konsultacinę konferenciją „Link vieningo Europos mokslinių tyrimų institucijų veiklos vertinimo protokolo“ Mainzo mieste (Vokietija) ataskaita. Plačiau

Asociacijų projekto „LMA ir LKMA veiklos stiprionimas“ eksperto, LMA mokslo organizavimo skyriaus vyr. specialisto Rolando Maskoliūno komandiruotės į EASAC seminarą Berlyne. Plačiau

LMA Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus pirmininko n. k. Vytauto Basio komandiruotės į Bulgarijos mokslų akademiją ataskaita. Plačiau

Mokslo organizavimo skyriaus vadovo dr. Andriaus Bernoto komandiruotės į Briuselį ataskaita. Plačiau
 
LMA darbuotojų V. Skirgailienės ir L. Milošienės komandiruotės į Taliną ataskaita. Plačiau 
 
 
LKMA centro valdybos pirmininko akademiko Pauliaus Vaidoto Subačiaus ir akademiko Liudo Jovaišos komandiruotė į tarptautinės katalikų intelektualų federacijų asociacijos PAX ROMANA Europos ryšių komiteto posėdį Florencijoje.Plačiau
 
LMA darbuotojos L. Milošienės komandiruotės į Rygą ataskaita. Plačiau  
 
LMA Organizacinio skyriaus vadovo dr. Andriaus Bernoto komandiruotės į Taliną ataskaita. Plačiau 

LMA tikrojo nario prof. Algimanto Grigelio komandiruotės į Čekiją ataskaita. Plačiau 
 
LMA tikrųjų narių prof. Vytauto Basio ir prof. Domo Kauno komandiruotės į Romą ataskaitos. Plačiau 
 
LMA tikrojo nario prof Algirdo Vaclovo Valiulio komandiruotės į Varšuvą ataskaita. Plačiau
 
LKMA narių akademikų prof. Pauliaus Vaidoto Subačiaus, dr. Arūno Streikaus ir dr. L. Jovaišos komandiruotės į Romą, Italiją ataskaita. Plačiau.
 
LKMA nario akademiko dr. Arūnos streikaus komandiruotės į Barseloną, Ispaniją ataslaita. Plačiau.
 
LKMA nario dr. Nerijaus Šepečio komandiruotės į Miuncheną, Vokietiją ataskaita. Plačiau.
 
ANGLŲ KALBOS MOKYMAI

 

2010 lapkričio mėn. buvo pradėti LKMA ir LMA narių anglų kalbos mokymai.

LKMA PRISTATOMASIS FILMAS

Vykdant projektą "Lietuvos mokslų akademijos ir Lietuvių katalikų mokslo akademijos veiklos stiprinimas" sukurtas LKMA pristatomasis filmas

 

aukštyn