LKMA logoLKMA

LKMA Centro valdyba

Pirmininkė – LKMA akademikė Danutė Gailienė
Vicepirmininkas – LKMA akademikas Paulius V. Subačius
Mokslinis sekretorius – LKMA akademikas Darius Baronas

Nariai:
vyskupas, LKMA akademikas Jonas Boruta SJ
LKMA akademikas Vytautas Ališauskas
LKMA akademikas Liudas Jovaiša
LKMA akademikas Arūnas Streikus

 

aukštyn