LKMA logoLKMA

Registracija

Registracija į 2016–2017 m. m. pavasario semestro kursus prasidės gruodžio mėn. ir vyks iki vasario 1 d. arba kol bus laisvų vietų.

Labai prašome į paskaitas ateiti tik prieš tai užsiregistravus. Jūsų registracija galioja tik tada, jei gavote patvirtinimą el. paštu. Atsakymą apie savo registraciją gausite iki vasario 1 d.

Registruodamiesi įsipareigojate be rimtos priežasties nepraleisti daugiau nei 10 proc. paskaitų. Prieš registruodamiesi į du ar daugiau kursų, gerai pagalvokite, ar tikrai turėsite galimybę kiekvieną savaitę jiems skirti savo laiko. Užsiregistruodami ir vėliau nelankydami paskaitų užkirsite kelią studijuoti kitiems.

Nelankiusieji į kitus kursus neberegistruojami arba prašomi sumokėti kursų kainą.

Paskaitos vyksta Lietuvių katalikų mokslo akademijoje, Pilies g. 8, Vilnius.

Paskaitos nemokamos, tačiau dalyviai pagal savo galimybes yra prašomi palikti auką.

2016–2017 m. m. pavasario semestre vyks tokios paskaitos:

Krikščionybės pagrindai. Registracija į šį kursą pasibaigusi.
sausio 16 d. – gegužės 9 d., pirmadieniais, 18.00, LKMA auloje

Naujojo Testamento graikų kalba: Evangelija pagal Morkų. Registracija į šį kursą pasibaigusi.
sausio 16 d. – gegužės 11 d., pirmadieniais ir ketvirtadieniais, 18.00, LKMA Mažojoje auditorijoje

Nuodėmė literatūroje. Registracija į šį kursą pasibaigusi.
sausio 17 d. – kovo 7 d., antradieniais, 18.00, LKMA auloje

Senojo Testamento pasaulis ir jo atspindžiai kalboje. Registracija čia.
kovo 14 d. – gegužės 2 d., antradieniais, 19.00, LKMA auloje

Vatikano II Susirinkimo vaisiai. Registracija čia.
vasario 15 d. – kovo 22 d., trečiadieniais, 18.00, LKMA auloje

Šv. Raštas. Pradžios knygos 1-4 sk.: tekstas ir jo prasmė. Registracija į šį kursą pasibaigusi.
kovo 29 d. – gegužės 10 d., trečiadieniais, 18.00, LKMA auloje

Sveikatos apsaugos genetiniai, psichologiniai ir dvasiniai aspektai. Registracija į šį kursą pasibaigusi.
vasario 23 d. – balandžio 21 d., ketvirtadieniais, 18.30, LKMA auloje

Dogmų dovana. Registracija į šį kursą pasibaigusi.
vasario 25 d., 13.00–19.00, LKMA auloje

Iškilus klausimams rašykite el. paštu akademija@lkma.lt arba skambinkite tel. 8 683 39 868.

aukštyn