LKMA logoLKMA

Krikščionybės pagrindai

Sausio 16 d. gegužės 15 d., pirmadieniais, 18 val.

Visus mokslo metus pirmadieniais vykstančio įvadinio kurso „Krikščionybės pagrindai“ paskaitose laukiami ieškantys atsakymų į kasdienybėje apie tikėjimą ir religiją kylančius klausimus. Jei Jums rūpi, koks yra krikščioniškojo tikėjimo turinys, ką istoriniai šaltiniai pasakoja apie Jėzų Kristų, kodėl tikintiesiems reikalinga bendruomenė, dėl ko egzistuoja kančia, ką teigia šiuolaikinis ateizmas, kas slypi po New Age pavadinimu ir t. t. Kiekvienai paskaitai kviečiami skirtingi dėstytojai – pasauliečiai ir dvasininkai, konkrečios temos žinovai iš visos Lietuvos. 

Numatomi lektoriai:  dr. V. Ališauskas,  kard. A. J. Bačkis, ses. A. Dalgėdaitė CC, prof. D. Gailienė, prof. A. Jokubaitis, mons. dr. A. Jurevičius, dr. N. Kardelis, E. Kelmickas, dr. E. Laumenskaitė, ses. dr. R. Malickaitė, kun. E. Merkys, dr. A. Navickas, vysk. A. Poniškaitis, t. dr. S. Rumšas, doc. dr. R. Ruškytė, prof. P. Subačius, kun. lic. A. Šuškevičius, kun. dr. D. Trijonis, dr. B. Ulevičius. 

Vieta: Lietuvių katalikų mokslo akademijos aula, Pilies g. 8, Vilnius.

Papildoma informacija: Registruodamiesi įsipareigojate praleisti ne daugiau nei 10 proc. paskaitų. Užsiregistruodami ir vėliau nelankydami paskaitų užkirsite kelią studijuoti kažkam kitam. Paskaitos yra nemokamos, tačiau dalyviai pagal savo galimybes prašomi palikti auką.

Registracija į šį kursą privaloma. Registracija į šį kursą pasibaigusi. 

II pusmečio programa

01 16. Tikėti ir gyventi Kristaus šviesoje: dorovinės normos (kun. dr. D. Trijonis)

01 23. Atsakas Jėzui - Apreiškimo priėmimas tikėjimu (ses. A. Dalgėdaitė CC)

01 30. Kaip pykstasi šventieji (mons. dr. A. Jurevičius)

02 06. Sekmadienio šventimas (ses. B. Rollin RA)

02 13. Pašaukimų įvairovė (ses. A. Dalgėdaitė CC)

02 20. Pasauliečiai Bažnyčioje (mons. dr. A. Jurevičius)

02 27. Bažnyčia ir valstybė (kard. A. J. Bačkis)

03 06. Konstituciniai religijos laisvės pagrindai (dr. R. Ruškytė)

03 13. Tikėjimas ir politika (prof. A. Jokubaitis)

03 20. Religijos psichologija (prof. D. Gailienė)

03 27. Krikščionis tarp pilietiškumo ir nacionalizmo (prof. P. Subačius)

04 03. Modernusis okultizmas - New Age judėjimas (dr. A. Navickas)

04 10. Kančia ir kankinystė (ses. dr. R. Malickaitė CC)

04 24. Dvasinė kova ir išlaisvinimas (E. Kelmickas)

05 08. Dvasinis vadovavimas (vysk. A. Poniškaitis)

aukštyn