LKMA logoLKMA

Šv. Raštas. Kalno pamokslas

Spalio 21 d., šeštadienis, 13 val., LKMA auloje (Pilies g. 8).

Dėstyt. teol. lic. Mozė Mitkevičius

Spalio 21 d., šeštadienį, teol. lic. kun. M. Mitkevičius besidominčius Šv. Raštu kviečia į kelių paskaitų kursą apie didingąjį „Kalno pamokslą“. „Kas nėra skaitęs kalno pamokslo, nėra pajėgus suprasti, kas yra krikščionybė“ – yra pasakęs Dietrichas Bonhofferis. Tai – visos Evangelijos santrauka, tai – krikščioniško gyvenimo santrauka. Kai kurie Kalno pamokslą dar vadina Didžiąja Chartija. Tokių ir panašių beveik į lozungus tinkančių ištarų galime aptikti apie vieną prasmingiausių Mato evangelijos ištraukų. Nepretenduojame per šį trumpą kursą perprasti Evangelijos ir krikščionybės. Tiesiog bent kažkiek prisiliesti prie taip dažnai girdimų tekstų ir pamėginti juos suprasti ne tik kaip gražiai skambančią deklaraciją, bet kaip nelengvus, radikaliam apsisprendimui kviečiančius Viešpaties žodžius. Ne tik kitados Jėzaus ištartus susirinkusiems žmonėms, bet ir kiekvienam mūsų. Ką reiškia būti palaimintam ar laimingam, būti šviesa ir druska, kodėl ir kaip meldžiamės „Tėve mūsų“, kokiam pasninkui ir išmaldai esame kviečiami? Apie visa tai Dievo Žodžio šviesoje ir mėginsime kalbėtis. Apie teisingą santykį su Dievu ir vieni su kitais.

Registracija privaloma. Registracijos pasibaigusi.

Papildoma informacija: Registruodamiesi įsipareigojate praleisti ne daugiau nei 10 proc. paskaitų. Užsiregistruodami ir vėliau nelankydami paskaitų užkirsite kelią studijuoti kažkam kitam. Paskaitos yra nemokamos, tačiau dalyviai pagal savo galimybes prašomi palikti auką.

aukštyn