LKMA logoLKMA

Šv. Raštas. Psalmės

Spalio 4 d. – gruodžio 20 d., trečiadieniais, 18.30, LKMA auloje

Dėstyt. teol. lic. kun. Mozė Mitkevičius

Trečiadienių vakarais į Senojo Testamento psalmių pasaulį klausytojus lydės teol. lic. kun. M. Mitkevičius. Paskaitų ciklas „Šv. Raštas. Psalmės“ siūlo pažvelgti į šį žydų maldos lobį kaip į mums duotą būdą kreiptis į Dievą ir drauge perprasti savo širdį.

Retas, kuris nežino, kas yra psalmės. Žavimės girdėdami jas recituojant vienuolynuose, dažnam suvirpina širdį ir šv. Mišių metu tvirtu ar silpnu balsu giedamas psalmių atliepas. Iš tiesų tai – poezijos šedevras. Kartu tai nepaprastai gilią tikėjimo patirtį turinčio žmogaus malda. Tačiau skaityti ar giedoti psalmes reiškia ne tik žavėtis nuostabia poeto kalba, gilaus tikėjimo liudijimu. Psalmės yra Dievo Žodis. Gyvas ir veiksmingas, skirtas visų laikų žmonėms. Tai Dievo dovana kiekvienam žmogui. Dovana, skirta dialogui su Dievu. Per psalmes mokomės mąstyti taip, kaip mąsto Dievas; įžengiame į Dievo pasaulį, kuris tampa ir mūsų pasauliu. Psalmių dėka Dievo žodis įsikūnija į besimeldžiantįjį – tai psalmės stebuklas. Ir ne vienintelis. Psalmėse susipina rauda ir šlovinimas. Jose susitinka žmogaus mizerija, jo menkumas ir Dievo didybė. Šaukdamiesi Dievo Jo paties išmokytais Žodžiais, mes turime viltį, jog mūsų rauda bus išgirsta. Jog sunkius atodūsius Dievui gali pakeisti džiugus šlovinimas, jog baimės genamą pabėgėlio šauksmą gali pakeisti kupina ramybės piligrimo giesmė. Tokią viltį mums dovanoja psalmės, šiose poezijos eilutėse Dievas atpažįstamas kaip Gelbėtojas ir Išlaisvintojas.

Galbūt niekada nesukursime tokių poetinių maldų patys, tam reikalinga branda, reikalingas gilus tikėjimas, galiausiai – Dievo įkvėpimas. Bet galime jau dovanotą Dievo Žodį kartu skaityti, galime mokytis Dievo kalbos ir kartu su psalmininku leistis į pokalbį su Dievu. Palaipsniui suprasdami, kad psalmės augina tą, kuris jomis meldžiasi...

Papildoma informacija: Registruodamiesi įsipareigojate praleisti ne daugiau nei 10 proc. paskaitų. Užsiregistruodami ir vėliau nelankydami paskaitų užkirsite kelią studijuoti kažkam kitam. Sėkmingai kursą išklausiusiems klausytojams jų pageidavimu gali būti išduotas kurso baigimo pažymėjimas. Paskaitos yra nemokamos, tačiau dalyviai pagal savo galimybes prašomi palikti auką.

Registracija privaloma. Registracija i šį kursą pasibaigusi.

 

aukštyn