LKMA logoLKMA

Senojo Testamento pasaulis ir jo atspindžiai kalboje

Dėstyt. dr. Naglis Kardelis

Kovo 14 d. – gegužės 2 d., antradieniais, 19.00, LKMA Aula

Devynių paskaitų kurse bus siekiama atkreipti dėmesį į tuos Senojo Testamento prasmių niuansus, kurie neretai praslysta pro akis skaitant Šventojo Rašto vertimus į lietuvių kalbą ir kitas naująsias kalbas. Gilinantis į hebrajų kalbos ir kitų senųjų kalbų – aramėjų, šumerų, akadų, senovės egiptiečių – leksikos klodus, bus bandoma parodyti, ką apie Senojo Testamento pasaulį byloja kalbiniai jo atspindžiai. Siekiant išryškinti žydiškojo pasaulėvaizdžio savitumą bus analizuojami kalbos nulemti semitiškojo ir indoeuropietiškojo mąstymo bei pasaulio matymo skirtumai, atskleidžiama semitų kalboms būdingų idiomų ir savitų kalbos figūrų reikšmė tekstinei Senojo Testamento tradicijai. Bus parodoma, kaip kalbos analizės priemonėmis mėginama rekonstruoti Senojo Testamento laikų žmogaus pasaulėvaizdį ir kalbinį pasaulio matymo kampą; santykį su Dievu ir šventybės fenomenais; žmogaus požiūrį į savo sielą ir kūną; tautinės, kultūrinės, etinės ir religinės senovės žydų savimonės bruožus; giminystės terminus ir socialinės sąrangos niuansus; žydų požiūrį į save pačius, kaip Dievo išrinktąją tautą, ir kitas tautas; gamtos pasaulį – gyvąją ir negyvąją gamtą, fizinės geografijos objektus, žemės ir dangaus reiškinius; kultūros pasaulį – menus ir mokslus, įvairias kultivuotas profesijas bei amatus, miesto ir kaimo kultūros aspektus, taikos ir karo meto realijas; senovės žmogaus požiūrį į tikrovę ir sapną, vaizduotę ir jos chimeras, pranašavimą, sąlytį su antgamtės sritimi, bendravimą su angelais ir demonais, burtininkavimą ir magiją. Per paskaitas bus aptariami ir kai kurie Senajame Testamente minimi įdomesni tikriniai žodžiai – asmenvardžiai ir vietovardžiai. Kurso metu daugiausia bus remiamasi hebrajų kalbos duomenimis, bet siekiant atskleisti platesnį senovės žydų tikėjimo, religinio ir kultūrinio gyvenimo kontekstą bus pasitelkiami ir kitų senojo pasaulio kalbų pavyzdžiai. Kurso klausytojai taip pat bus supažindinti su šiuolaikine mokslinių tyrimų, kurių tikslas – kalbos analizės priemonėmis rekonstruoti senovės žydų pasaulėvaizdį ir Senojo Testamento laikų kultūrą, būkle.

Registracija privaloma. Registruotis galima čia.

Literatūra lietuvių kalba

Alexander, P.; Alexander, D. Biblijos žinynas. Vertimas iš anglų kalbos. Vilnius: Alma littera, 2001.

Rubšys, A. Raktas į Senąjį Testamentą. 3 tomai. Vilnius: Katalikų pasaulis, 1995-1996.

Rubšys, A. Raktas į Naująjį Testamentą. 2 tomai. Vilnius: Katalikų pasaulis, 1997.

Literatūra anglų ir vokiečių kalbomis

Baltsan, H. Webster’s New World Hebrew Dictionary. Hebrew-English, English-Hebrew. Cleveland, Ohio: Wiley Publishing, Inc., 1992.

Black, J.; George, A.; Postgate, N. (eds.). A Concise Dictionary of Akkadian. 2nd (corrected) printing. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2000.

Brown, F.; Driver, S.; Briggs, C. The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon. Coded with Strong’s Concordance Numbers. Peabody, Mass.: Hendrickson Publishers, 1994.

Brown, R. E., S. S.; Fitzmyer, J. A., S. J.; Murphy, R. E., O. Carm. (eds.). The New Jerome Biblical Commentary. London: Geoffrey Chapman, 1997.

Doniach, N. S.; Kahane, A. (eds.). The Oxford English-Hebrew Dictionary. Oxford–New York: Oxford University Press, 1998.

Elliger, K.; Rudolph, W. et al. (eds.). Biblia Hebraica Stuttgartensia. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1998.

Friedman, D. N. (ed.). The Anchor Yale Bible Dictionary. 6 Vls. New Haven, Conn.–London: Yale University Press, 2007.

Gelb, I. J. et al. (eds.). The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago. 21 Vls. Chicago, Ill.: The Oriental Institute of the University of Chicago, 1956-2011.

Gesenius, H. F. W. A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament. With an Appendix Containing Biblical Aramaic. Oxford: Oxford University Press, 1952.

Green, J. P., Sr. (gen ed. and transl.). The Interlinear Bible. Hebrew-Greek-English. With Strong’s Concordance Numbers Above Each Word. Lafayette, Ind.: Sovereign Grace Publishers.

Hannig, R. Ägyptisches Wörterbuch I. Altes Reich und Erste Zwischenzeit. Mainz am Rhein: Philipp von Zabern, 2003.

Hannig, R. Großes Handwörterbuch Deutsch-Ägyptisch. Mainz: Philipp von Zabern, 2000.

Jenni, E.; Westermann, C. (eds.). Theological Lexicon of the Old Testament. 3 Vls. Peabody, Mass.: Hendrickson Publishers, 1997.

Klein, E. A Comprehensive Etymological Dictionary of the Hebrew Language for Readers of English. Jerusalem: Carta–Haifa: The University of Haifa, 1987.

Meyers, E. M. (ed. in chief). The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East. 5 Vls. New York–Oxford: Oxford University Press, 1997.

Pritchard, J. B. (ed.). Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament. Third Edition with Supplement. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1969.

Redford, D. B. (ed. in chief). The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt. 3 Vls. Oxford: Oxford University Press, 2001.

Renn, S. D. (ed.). Expository Dictionary of Bible Words. Word Studies for Key English Bible Words. Based on the Hebrew and Greek Texts. Peabody, Mass.: Hendrickson Publishers, 2005.

Sjöberg, Å. W.; Tinney, S. et al. (eds.). Electronic Pennsylvania Sumerian Dictionary (atviros prieigos elektroninis šumerų kalbos žodynas; tebepildomas; santrumpa – ePSD).

Weingreen, J. A Practical Grammar for Classical Hebrew. Second Edition. Oxford: Clarendon Press–New York: Oxford University Press, 1952.

aukštyn