LKMA logoLKMA Metraštis

Tomas XLIII

LKMA Metraštis , t. XLIII, Serija A, Vilnius, 2020

Turinys su nuorodomis į straipsnio santrauką

  
Moksliniai straipsniai
 Povilas Aleksandravičius
Tomo Akviniečio Distinctio (compositio) realis doktrina
 Aldona Prašmantaitė
Romos katalikų dvasinės kolegijos asesoriai iš Vilniaus vyskupijos: kolektyvinio portreto štrichai
 Algimantas Katilius
Fribūro universiteto lietuvių studentų draugija „Lituania“ 1915–1934 m.
 Dangiras Mačiulis
Inteligentijos pertekliaus problema tarpukario Lietuvos spaudoje
 Antanas Terleckas
Kolektyvizacijos Lietuvoje atspindžiai valstiečių skunduose 1948–1950 m.
 Skirmantė Smilingytė-Žeimienė
Apie šventuosius Juozapo Angrabaičio 1893 m. platintuose religiniuose paveikslėliuose
 Vilma Daugirdaitė
Aukustis Robertas Niemis ir lietuvių folkloristika: indėlio į disciplinos formavimąsi recepcija
 Gintaras Lazdynas
Paslaptinga beribio matymo galia ir Anykščių šilelis
 Neringa Markevičienė
Balio Sruogos laiškai įvairiems asmenims: „Sursum corda!“
  
Recenzijos
 Irena Wodzianowska
Zmierzch unii: Struktury terytorialne i personalne Cerkwi Greckokatolickiej w drugiej połowie XVIII wieku na Brasławszczyźnie
  
Apie autorius