LKMA logoLKMA Metraštis

Tomas XXXVI

LKMA Metraštis, t. XXXVI, Serija A, Vilnius, 2012

Turinys su nuorodomis į straipsnio santrauką

 Marek Adam Dettlaff OFM Conv
Pranciškonų pradžia Lietuvoje XIII-XV amžiuje
 Vigmantas Butkus
Dangiškosios globėjos figūra: Šiluvos Marija XX a. lietuvių literatūroje
 Aistė Kučinskienė
Epistolinių tekstų leidimas Lietuvoje: teorija ir praktika
 Andrius Martinkus
Levas Karsavinas, eurazizmas ir bolševizmas (Karsavino vaidmuo eurazininkų sąjūdžio idėjinėje istorijoje)
 Algimantas Katilius
Fribūro universiteto draugijos Lituania Šalpos fondas
 Juozapas Blažiūnas
Kultūros paminklų apsaugos organizacijos ir paveikslų tvarkyba Vilniaus krašte nuo XX a. pradžios iki 1939 m.
 Rimutė Garnevičiūtė
Trijų katalikiškų laidotuvių papročių religinė prasmė (XXI a. pradžia)
 Asta Venskienė
Šiandienė amatininko ir liaudies menininko samprata tradicijos kontekste
  
Konferencija Mokslas ir dvasingumas (2011 - 11 - 25-26)
 Paulius V. Subačius
Mokslas ir dvasingumas
 Catherine Racine
The Mystical and Mental Health
 Daniel Deak
Tracing the Values of Spirituality and Religious Belief in the Current Business Life
 Olena Bidovanets
When we Open the Door to the Medicine, do we Close them in Front of God?
  
Apžvalgos
 Dalia Tarailienė
Adomo Jakšto - Dambrausko rankraščiai Lietuvos nacionalinės bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus rinkiniuose
  
Kronika
 Leonas Laimutis Mačiūnas
Algirdas Jonas Jacynas (1923-11-25 - 2011-09-09)