LKMA logoLKMA Metraštis

Tomas XLII

LKMA Metraštis , t. XLII, Serija A, Vilnius, 2019

Turinys su nuorodomis į straipsnio santrauką

  
Moksliniai straipsniai
 Vytautas Ališauskas
Aristido Apologija: Autorius, veikalas ir krikščioniškasis tapatumas
 Jonas Drungilas
Iš Žemaitijos vyskupo stalo valdų istorijos: Pašvitinio valda, miestelis, vyskupo rezidencija 1639 m.
 Adomas Vitas Gabija Surdokaitė-Vitienė
Skarulių Šv. Onos bažnyčios dendrochronologiniai tyrimai ir pastato istorija
 Aldona Prašmantaitė
Vilniaus vyskupijos katedros kapitulos garbės kanauninkai XIX a.: Raidos bruožai, personalinė sudėtis
 Vilma Žaltauskaitė
Romos katalikų dvasininkų luomo „normos“ imperinės valdžios politikoje Šiaurės Vakarų krašte XIX a. antroje pusėje – XX a. pradžioje
 Regina Laukaitytė
Kunigo Vlado Mažono Mic Curriculum Vitae et Mortis
 Giedrė Jankevičiūtė
Maironis ir jo Pavasario balsai lietuviškosios pavasario vaizdinijos kontekste
 Darius Kučinskas
Muzikinės Maironio redakcijos (Ankstyvasis laikotarpis)
 Eduardas Remecas
Lietuvos skautų organizacijos ženkleliai 1918–1940 m.
 Viktorija Šeina
Savas svetimas dainius: problemiška Adamo Mickiewicziaus pozicija lietuvių literatūros kanone 1883–1905 m.
 Roma Bončkutė
Simono Daukanto pėdsakas Šatrijos Raganos kūryboje
 Neringa Markevičienė
Balio Sruogos laiškai Vandai Daugirdaitei-Sruogienei
 Laima Arnatkevičiūtė
Balio Sruogos publicistika Lietuvos dienraštyje 1919–1924 m.
 Laurynas Peluritis
Ideologijos problema sovietiniame marksizme ir tylioji polemika „Meškausko mokykloje“
  
Publikacijos
 Ernestas Vasiliauskas Rita Regina Trimonienė
Joniškio bažnyčios parapijos archyvas
  
Kun. Pranciškaus Kuraičio laiškai kun. Aleksandrui Dambrauskui-Jakštui