LKMA logoLKMA Metraštis

Tomas XXXVIII

LKMA Metraštis, t. XXXVIII, Serija A, Vilnius, 2014

Turinys su nuorodomis į straipsnio santrauką

 Darius Baronas
Piligrimai iš Lietuvos – Romos Šv. Dvasios brolijos nariai 1492–1503 m.
 Gita Drungilienė
Krikščioniškos savimonės atspindžiai Pirmajame Lietuvos Statute: giesmė Bogurodzica
 Algimantas Katilius
Vilniaus miesto vienuolynai ir Rusijos imperijos vykdoma politika XVIII a. pabaigoje – XIX a.
 Vilma Žaltauskaitė
„Matyti mane kunigu“. Katalikų dvasininko karjera: motyvai pasirinkti ir galimybės realizuoti XIX a. antroje pusėje
 Juozapas Blažiūnas
Pagal Pranciškaus Smuglevičiaus piešinius atspausti grafikos darbai (Romos laikotarpis)
 Jolita Mulevičiūtė
Kova dėl vaizduotės: Vizualinė Rusijos imperijos propaganda Šiaurės Vakarų krašte
 Laurynas Peluritis
Ontologiniai laisvės pagrindai brandžiojoje Antano Maceinos religijos filosofijoje
 Andrius Martinkus
Lietuva rusų eurazininkų apmąstymuose
 Dalia Jakaitė Bernadeta Ramanauskienė
XX a. prancūzų ir lietuvių drama: istoriniai problematikos horizontai, šventieji kankiniai ir jų stebuklai apeiginio veiksmo erdvėje
 Skaidrė Urbonienė
Sovietmečio kryždirbystės tyrimo šaltiniai: fotografija
 Irma Šidiškienė
Profesinės šventės tyrimų ir medijų lauke
 Rasa Bieliauskaitė Dovilė Grigienė Jonas Eimontas Neringa Grigutytė Danutė Gailienė
Po dviejų dešimtmečių: Gyvenimo nepriklausomoje Lietuvoje subjektyvių vertinimų analizė
 Vaiva Klimaitė Odeta Geležėlytė Ieva Janulytė Aušra Stumbrytė Paulius Skruibis Danutė Gailienė
Gedinčiųjų po artimojo savižudybės psichologiniai poreikiai ir tarpasmeninių santykių pokyčiai
 Mindaugas Paknys
Vilniaus bonifratrų vienuolyno 1720 m. vizitacija
 Neringa Markevičienė
Balys Sruoga Čikagoje