LKMA logoLKMA Metraštis

Tomas XLIV

Turinys su nuorodomis į straipsnio santrauką

  
Moksliniai straipsniai
 Arūnas Streikus
Palikti ar gelbėti? Kunigai lietuviai bolševikinėje Rusijoje (1918–1939)
 Algimantas Katilius
Iš Berlyno studentų ateitininkų organizacinės veiklos (1920–1923)
 Aldona Prašmantaitė
Vilniaus vyskupijos kanclerio pareigybės raidos metmenys XIX a.
 Dalia Jakaitė
Požiūris į sielą XX a. Pirmos pusės lietuvių religinėje mintyje
 Vilius Bartninkas
Nuo politinio gyvūno prie vidinio asmens: du Alvydo Jokubaičio kūrybos periodai ir jų antropologinės prielaidos
 Gabija Surdokaitė-Vitienė
Susimąsčiusio Kristaus atvaizdas Rusijoje: vieno paveikslo analizė
 Giedrė Jankevičiūtė
Modernizmas Lietuvos bažnytinėje dailėje: Kazio Varnelio (1917–2010) atvejis
 Laura Petrauskaitė
Politiniai ir meniniai Lietuvių koplyčios Šv. Petro bazilikoje Vatikane aspektai
 Dovilė Gervytė
Maironio vėlyvosios lyrikos mikrogenezė: autoredagavimo vektoriai
 Neringa Markevičienė
Balio Sruogos laiškų teksto ypatumai
 Ernestas Vasiliauskas
Šiaulių (Alkiškių) evangelikų liuteronų parapija ir archyvas
 Darius Liutikas
Katalikų bažnyčios ir koplyčios Lietuvoje: statistinė analizė
  
Recenzijos
 Darius Baronas
Вера Ченцова, Киевская митрополия между Константинополем и Москвой: 1686. Посольство подьячего Никиты Алексеева (1685–1686 г.), Київ: Дух і літера, 2020
 Jūratė Pajėdienė
Pamokslai vairingose materijose, sakyti Ambroziejaus Pabrėžos, parengė Rita Šepetytė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2020