LKMA logoLKMA HTI

Tyrimai ir projektai

Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programa: „Bažnyčios akistata su modernybe: neprakalbinti XIX a. Lietuvos istorijos šaltiniai“ (kartu su Lietuvos istorijos institutu, sutarties nr. LIT-1-38, 2009–2011, vad. prof. P. Subačius, 5 tyrėjai, biudžetas 150 tūkst. Lt).

Lietuvos tūkstantmečio minėjimo programa: „Mokslinės konferencijos Lietuvos tūkstantmečiui Manipuliacijos sakralumu: Vilniaus katedra prie sovietų ir juos vejant finansavimas“ (sutarties nr. 130-8L-3, 2009, biudžetas 1 tūkst. Lt).

aukštyn