LKMA logoLDDB logo
LDDB IŠRAŠAS «« Ankstesnis rezultatas   Dabartinis DB įrašas 1376    Kitas rezultatas »» Iš viso įrašų: 5291
ID1376  
Nr.11053  
LaikotarpisXX a.– XXI a.  
PavardėLukošaitis  
VardasAntanas  
Gimė1926 12 27  
Mirė2001 02 12  
Gimimo vietaPaluobių parapijoja  
IšsilavinimasKauno seminarija  
Šventimų datakunigo: 1963 04 10        
Dvasininko statusasKunigas  
VyskupijaSeinų/Vilkaviškio  
ParapijaSasnavos, Santaikos, Barzdų, Sutkų, Didvyžių, Šventybrasčio, Sangrūdos, Valakbūdžio, Sutkų, Didvyžių, Alksnėnų  
AprašasG. Paluobių parapijoje. Baigė Kriūkų vidurinę m–lą, 1963 – Kauno kunigų seminariją, tais pačiais metais 04 10 Telšių vyskupo P. Maželio įšventintas kunigu. Buvo paskirtas Sasnavos parapijos vikaru, netrukus – Santaikos parapijos klebonu. 1964 paskirtas Barzdų parapijos klebonu, 1966 – Sutkų, 1969 08 – Didvyžių, 1969 12 – Šventybrasčio, 1970 09 – Sangrūdos klebonu. 1971 paskirtas Valakbūdžio parapijos, 1973 – Valakbūdžio ir Sutkų parapijų, 1976 – Didvyžių, 1979 – Didvyžių ir Alksnėnų parapijų, 1987 – Alksnėnų parapijos administratoriumi. Nuo 1997 buvo Alksnėnų parapijos altaristas ir Mažučių koplyčios rektorius. Mirė Alksnėnuose, palaidotas bažnyčios šventoriuje.
 
Šaltiniai ir literatūraLit.: R. Bacevičius, Alksnėnų klebono kelionės, XXI a. 1998, nr. 34, p. 5; Mirė kun. Antanas Lukošaitis (1926 –2001), Bažnyčios žinios, 2001, nr. 4; A. Buškevičienė, Barzdų parapija, K., 2005, p. 74–79; Vilkaviškio vyskupijos kurijos archyvas, f. 1, ap. 14, b. L–011.

 
Įr. autorius, redaktoriaidr. R. Laukaitytė  
DB įrašo adresashttp://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?nr=11053  
aukštyn