LKMA logoLDDB logo
LDDB IŠRAŠAS «« Ankstesnis rezultatas   Dabartinis DB įrašas 6773    Kitas rezultatas »» Iš viso įrašų: 3000
ID6773  
LaikotarpisXIX a.– XX a.  
PavardėŠmulkštys / Szmulksztys  
VardasJuozapas  
Gimė1866 03 14  
Mirė1931 06 21  
Gimimo vietaTūrupis  
IšsilavinimasSeinų kunigų seminarija  
Šventimų datakunigo: 1889 04 06        
Dvasininko statusasKunigas  
VyskupijaSeinų/Vilkaviškio  
ParapijaDaukšiai, Kalvarija, Pakuonis, Zavadai (Zawady), Zambruvas (Zambrów), Plutiškės, Bartninkai  
Represijosiki 1915 m. (caras); 1915-1918 m. (vokiečiai)  
AprašasValstiečių kilmės. Gimė Tūrupio k. Liudvinavo parapijoje (Kalvarijos aps.). Marijampolės gimnazijoje baigė 4 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1883 m. liepos 4 d. Kunigu įšventintas 1889 m. balandžio 6 d. Po seminarijos baigimo laikinai pasiųstas į Daukšių parapiją ir joje buvo iki 1891 m. Vėliau paskirtas Kalvarijos parapijos vikaru, Varšuvos generalgubernatoriaus 1891 m. m. liepos 9 d. patvirtintas Kalvarijos kalėjimo kapelionu. 1891–1895 m. Kalvarijos kalėjimo kapelionas. 1895 m. paskirtas Pakuonio parapijos vikaru ir juo buvo iki 1899 m. Būdamas Pakuonio vikaru platino lietuvišką spaudą ir už tai 1899 m. dviem metams ištremtas į Odesą. Odesoje gyveno nuo 1899 m. rugpjūčio 31 d. iki 1901 m. birželio 28 ed. 1901 m. liepos 15 d. paskirtas Kalvarijos kalėjimo kapelionu 1902 m. spalio 12 d. paskirtas Zavadų parapijos vikaru, nuo 1903 m. liepos 1 d. paskirtas Zambruvo parapijos vikaru. Policijos departamento sprendimu 1901 m. rugsėjo 18 d. paskirta slapta priežiūra. 1903–1907 m. Zambruvo parapijos vikaras. Seinų vyskupijos administratoriaus 1907 m. liepos 18/31 d. raštas Suvalkų gubernatoriui, kad paskyrė kun. J. Šmulkštį Plutiškių filijos vikaru rektoriumi ir juo buvo 1915 m. Pirmojo pasaulinio karo metais gynė Plutiškių parapijiečius ir už tai buvo ištremtas į Vokietiją. Visus metus praleido belaisvių stovykloje Güterslohe Vestfalijoje. 1922 m. jau Bartninkų parapijos klebonas ir juo buvo iki mirties. Knygnešys. Mirė būdamas Bartninkų klebonu.  
Šaltiniai ir literatūraLit.: Elenchus 1890–1931; Lietuvių enciklopedija, t. 30, p. 67; Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius, Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864–1904, Vilnius, 2004, p.474; Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i Ojczyzny w latach 1861–1915. Opracował Paweł Kubicki, Część pierwsza, t. 3, Sandomierz, 1933, p. 323–324.
Archyvai: Lomžos vyskupijos archyvas, sign. II 89, 106; Lomžos valstybinis archyvas, NSZPŁ, sygn. 413, l. 29v–30; LVIA, f.1010, ap.1, b. 1327; LVIA, f. 1010, ap. 1, b. 1905, l. 160.
 
Įr. autorius, redaktoriaidr. A. Katilius  
DB įrašo adresashttp://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?nr=  
aukštyn