LKMA logoLDDB logo
LDDB IŠRAŠAS «« Ankstesnis rezultatas   Dabartinis DB įrašas 6725    Kitas rezultatas »» Iš viso įrašų: 2987
ID6725  
LaikotarpisXIX a.– XX a.  
PavardėPlaušinaitis / Płauszinajtys  
VardasMatas  
Gimė1867 02 25  
Mirė1929 06 25  
Gimimo vietaPiečiškiai  
IšsilavinimasSeinų kunigų seminarija  
Šventimų datakunigo: 1890 06 24        
Dvasininko statusasKunigas  
VyskupijaSeinų/Vilkaviškio  
ParapijaRadzilovas (Radziłowo), Mažasis Plockas (Mały Płock), Lukšiai, Zbuina (Zbójna), Kulešai (Kulesze), Šakiai, Pajevonys, Liubavas, Lipskas (Lipsk), Račkos (Raczki), Mikašuvka (Mikaszówka), Holynka, Veisiejai, Kapčiamiestis, Būdvietis  
AprašasValstiečių kilmės. Gimė Piečiškių k. Naumiesčio parapijoje (Naumiesčio aps.). Gimė Eliziejaus ir Domicelės Čeplevičiūtės (z Czeplewiczów) šeimoje. Iš pradžių mokėsi namuose, paskui Naumiesčio pradžios mokykloje. 1880–1884 m. Marijampolės gimnazijoje ir baigė 4 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1885 m. liepos 4 d. Kunigu įšventintas 1890 m. birželio 24 d. 1890–1892 m. laikinai Radzilovo parapijoje. 1892–1895 m. laikinai Mažojo Plocko parapijoje. 1895–1897 m. Lukšių parapijos vikaras. 1897–1898 m. Zbuinos filijos vikaras. Varšuvos generalgubernatorius 1898 m. rugpjūčio 27 d. Zbuinos filijos vikarą patvirtino Kulešų parapijos vikaru ir juo buvo iki 1900 m. 1900–1901 m. Šakių parapijos vikaras. 1901 m. išvyko į užsienį ir grįžo iš užsienio 1907 m. Seinų vyskupijos administratoriaus 1907 m. rugpjūčio 13/26 d. raštas Suvalkų gubernatoriui, kad neseniai iš užsienio sugrįžusį ir Vilkaviškio parapijoje gyvenantį kun. M. Plaušinaitį paskyrė Piontnicos parapijos neetatiniu vikaru. Šis paskyrimas neįvykdytas. Seinų vyskupijos administratoriaus 1907 m. spalio 24/lapkričio 6 d. raštas Suvalkų gubernatoriui, kad Šakių parapijos vikarą laikinai gyvenantį Naumiestyje kun. M. Plaušinaitį paskyrė Pajevonio parapijos vikaru. 1908 m. Pajevonio parapijos vikaras. 1908–1909 m. Liubavo parapijos vikaras. 1909 m. perkeltas Lipsko parapijos vikaru. 1911 m. Račkų parapijos vikaras. Nuo 1911 m. Mikavšuvkos parapijos klebonas ir juo buvo 1915 m. 1920 m. Holynkos parapijos administratorius. 1922 m. Veisiejų parapijos vikaras ir mokyklos tikybos mokytojas. 1924 m. Kapčiamiesčio parapijos vikaras. 1924–1929 m. Būdviečio parapijos klebonas. Mirė Būdvietyje.  
Šaltiniai ir literatūraLit.: Elenchus 1891–1929; Šaltinis, 1909, Nr. 46, p. 729.
Archyvai: Lomžos vyskupijos archyvas, sign. II 106, 618 (Kun. M. Plaušinaičio asmens byla); Balstogės valstybinis archyvas, KGŁ, sign. 753, l. 8 (Apie paskyrimą Kulešų parapijos vikaru); LVIA, f. 1010, ap. 1, b. 1905, l. 266.
 
Įr. autorius, redaktoriaidr. A. Katilius  
DB įrašo adresashttp://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?nr=  
aukštyn