LKMA logoLDDB logo
LDDB IŠRAŠAS «« Ankstesnis rezultatas   Dabartinis DB įrašas 4205    Kitas rezultatas »» Iš viso įrašų: 2978
ID4205  
LaikotarpisXIX a.– XX a.  
PavardėBrazauskas / Brzozowski  
VardasMotiejus  
Gimė1857 01 29  
Mirė1934 08 29  
IšsilavinimasSeinų kunigų seminarija  
Šventimų datakunigo: 1881 02 20        
Dvasininko statusasKunigas  
VyskupijaSeinų/Vilkaviškio  
ParapijaKrasnapolis (Krasnopol), Berznykas, Vilkaviškis, Lukšiai, Balbieriškis, Rudamina  
AprašasValstiečių kilmės. Marijampolės gimnazijoje baigė 6 klases. Į Seinų kunigų seminariją įstojo 1876 m. liepos 4 d. Kunigu įšventintas 1881 m. vasario 20 d. Po seminarijos buvo neetatiniu vikaru Krasnapolio parapijoje. 1882 m. rugpjūčio 9 d. Suvalkų gubernatorius patvitino kun. M. Brazausko paskyrimą Berznyko parapijos etatiniu vikaru. 1883 m. Berznyko parapijos vikaras. Varšuvos generalgubernatorius savo rašte Seinų vyskupui (1885 04 09) nurodo, kad kun. M. Brazauską patvirtino Vilkaviškio parapijos vikaru. 1885 m. Vilkaviškyje vyskupo sufragano J. Olekos kapelionas. 1885– 1896 m. Vilkaviškio parapijos vikaras. 1896–1900 m. Lukšių parapijos vikaras. 1900–1904 m. Lukšių parapijos einantis administratoriaus pareigas prie K. Vaišnoro. 1904–1906 m. Lukšių parapijos vikaras. 1906–1913 m. Balbieriškio parapijos administratorius. 1910–1913 Marijampolės dekanato vicedekanas. 1913–1915 m. emeritas Vilkaviškyje. 1921 m. Rudaminos parapijos klebonas ir juo buvo iki 1934 m. Garbės kanauninkas. Nuvykęs į Vilkaviškį į kuriją staiga mirė. Palaidotas Vilkaviškio šv. Kryžiaus bažnyčios šventoriuje.  
Šaltiniai ir literatūraLit.: Elenchus 1882–1935.
Archyvai: Lomžos vyskupijos archyvas, sign. II 106, 578 (Kun. M.Brazausko asmens byla.)
 
Įr. autorius, redaktoriaidr. A. Katilius  
DB įrašo adresashttp://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?nr=  
aukštyn